autentificare cu OpenID
Ordin pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991
  • semnat: Secretar de stat, dr. arh., Gheorghe Polizu

Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului

Departamentului pentru urbanism și amenajarea teritoriului

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 522/1991 privind organizarea și funcționarea Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului,
în aplicarea prevederilor art. 40 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor,
secretarul de stat, șeful Departamentului pentru urbanism și amenajarea teritoriului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă formularele[1], procedura de autorizare[1] și conținutul documentațiilor[1] prevăzute în anexă, aplicabile în activitatea de urbanism și amenajare a teritoriului și autorizarea executării construcțiilor.

Art. 2. - Direcțiile de specialitate din cadrul departamentului și organele administrației publice locale vor lua măsuri pentru aplicarea celor prevăzute la art. 1.

  1. 1,0 1,1 1,2 Formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor au fost transmise prefecturilor și Primăriei municipiului București și urmează a fi publicate într-o broșură ce va fi difuzată prefecturilor și primăriilor, în vederea punerii la dispoziția celor interesați, contra cost.