autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea unor dispoziții din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulația pe drumurile publice și pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor în acest sector, aprobat prin H.C.M. nr. 772/1966, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 126 va avea următorul cuprins:

„Art. 126. - Încălcarea dispozițiilor din prezentul regulament constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:
a) contravențiile la art. 8, 12 lit. a) alin. 2, lit. b) alin. 2 și lit. c) alin. 1 și 2, art. 14 lit. b) alin. 2 și lit. c) alin. 4, art. 21, 22, 23, 25, 44 pct. 17 și 19, art. 47, 63, 64 și 100, cu amendă de la 400 la 600 lei;
b) contravențiile la art. 20, 27 alin. 1-3, art. 28, 29, 44 pct. 4, 11, 12, 13, art. 51, 52, 53, 55, 56 lit. d) și e), art. 57, 58, 61 alin. 2, art. 62 lit. a)-h) și j), art. 95, 103 alin. 1, art. 121, 123, 142 și 145, cu amendă de la 600 la 800 lei;
c) contravențiile la art. 19 alin. 1 lit. a), art. 24, 26, 34, 35, 40, 42, 44 pct. 1, 2, 5, 6 lit. b)-d), pct. 9, 16, 20, 21, 22, 23 și 27, art. 45, 46, 56 lit. a), art. 60, 65, 67, 74, 75, 76, 78 alin. 2 și 3, art. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 105 alin. 1-3 și art. 120, cu amendă de la 700 la 900 lei;
d) contravențiile la art. 12 lit. b) alin. 1, art. 14 alin. 1 lit. b), art. 18, 19 alin. 1 lit. b) și alin. 2, art. 27 alin. 4, art. 30, 31, 32, 33, 36, 44 pct. 8, 10 alin. 1, pct. 24 și 26, art. 49, 68 și 87, cu amendă de la 800 la 1.000 lei;
e) contravențiile la art. 4, 15 alin. 1 și 2, art. 37, 38, 39, 44 pct. 7 și 15, art. 48, 54 alin. 1, art. 56 lit. b) și c), art. 62 lit. i), art. 72, 79 lit. a)-f), h) și j), art. 91 alin. 1, art. 108 lit. a)-d), art. 118 și 119, cu amendă de la 1.000 la 3.000 lei;
f) contravențiile la art. 7, 41, 44 pct. 3 și 18, art. 66 și 70, cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei;
g) contravențiile la art. 71, 73, 79 lit. g), art. 91 alin. 2 și art. 105 alin. 4, cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei.”

2. Articolul 128 va avea următorul cuprins:

„Art. 128. - Fapta responsabililor de ateliere sau a oricărei persoane de a repara sau încuviința repararea autovehiculelor având urme de accidente, fără a li se prezenta autorizația eliberată în acest scop de organele poliției, precum și nereținerea autorizației se sancționează cu amendă de la 8.000 la 10.000 lei."

3. Articolul 129 va avea următorul cuprins:

„Art. 129. - Neîndeplinirea de către organele de stat care administrează drumurile publice a obligațiilor legale ce le revin în legătură cu întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și neluarea măsurilor de înlocuire imediată a mijloacelor de semnalizare rutieră degradate sau distruse, ori de înlăturare urgentă a obstacolelor, ivite pe drumurile publice, constituie contravenție, iar persoanele vinovate se sancționează cu amendă de la 5.000 la 8.000 lei.”

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.