autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în legătură cu respectarea regimului licențelor de export și import
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Agenții economici care desfășoară operațiuni de comerț exterior, indiferent de forma de proprietate și modul de organizare, sunt obligați să respecte necondiționat regimul de eliberare și prevederile cuprinse în licențele de import și export eliberate, în condițiile reglementarilor în vigoare, de Ministerul Comerțului și Turismului.

Art. 2. - Nerespectarea de către agenții economici a regimului de eliberare și a prevederilor cuprinse în licențele de export și import atrage răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 3. - În cazuri deosebite, ca urmare a încălcării regimului de eliberare și a prevederilor cuprinse în licențele de export și import, în afara răspunderilor prevăzute la art. 2, Ministerul Comerțului și Turismului este autorizat sa refuze agentului economic în cauză eliberarea licenței de export sau import pe o perioadă de la 2 la 10 ani ori, după caz, să-i retragă avizul acordat, potrivit legii, de a efectua operațiuni de comerț exterior.

Totodată, activitățile nelegale desfășurate de agenții economici vor fi făcute publice de către Ministerul Comerțului și Turismului.