autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de medicamente
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se exceptează de la plata taxelor vamale importul medicamentelor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, până la intrarea în vigoare a noului tarif vamal de import.


[modificare] Anexă

Poziția din tariful vamal de import al României Descrierea produsului
29.36 Sulfamide
29.38 Provitamine și vitamine, naturale, obținute prin sinteză (inclusiv concentrate naturale), precum și derivatele acestora, utilizate în principal ca vitamine, amestecate sau nu între ele, inclusiv în orice fel de soluție
29.41 Antibiotice
30.03 Medicamente pentru medicină umană sau veterinară
30.05 Alte preparate și articole farmaceutice