autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importului de cartofi și ceapă
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Până la intrarea în vigoare a noului tarif vamal de import, se exceptează de la plata taxelor vamale importul de cartofi și ceapă, prevăzute la pozițiile 07.01/A și ex. 07 01/B din tariful vamal de import al României.