autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea cumpărării de către stat a cotei-părți indivize dintr-un imobil situat în municipiul Tîrgu Mureș, județul Mureș
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
În aplicarea prevederilor art. 4 și 9 din Decretul nr. 841/1964,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză cumpărarea de către stat, prin Regia autonomă de gospodărie comunală și locativă Mureș, a cotei-părți indiviză de 1/2 din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, strada Papiu Ilarian nr. 10, județul Mureș, identificate potrivit planului de situație anexat[1], coproprietatea doamnelor Nagy Agnes și Nagy Andreea Cristina, domiciliate în Germania, 5600 Wupertall 2, Erichstrasse nr. 9.

Contravaloarea cotei-părți prevăzute la alin. 1, în sumă de 171.533 lei, va fi achitată doamnelor Nagy Agnes și Nagy Andreea Cristina.

  1. Anexa se comunică celor interesați.