autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aplicarea de către România a Rezoluției nr. 713/1991 a Consiliului de Securitate al O.N.U.
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Sunt și rămân interzise efectuarea din România a oricăror livrări de arme și echipament militar către Iugoslavia, ori folosirea, în acest scop, de nave sub pavilion românesc sau de alte mijloace de transport, de către organele de stat, instituțiile publice, persoanele fizice și juridice române, precum și de orice persoane fizice și juridice străine aflate pe teritoriul României.

Art. 2. - Încălcarea prevederilor art. 1 atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz, potrivit reglementărilor legale în vigoare.