autentificare cu OpenID
Hotărâre referitoare la stabilirea unor măsuri pentru aducerea la îndeplinire a sarcinilor care revin Guvernului din Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se constituie un colectiv tehnic, în componența prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, care va asigura aducerea la îndeplinire a tuturor sarcinilor care revin Guvernului, precum și organelor centrale și locale ale administrației de stat din Legea privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României.

Art. 2. - Colectivul tehnic va urmări aplicarea prevederilor legii și a măsurilor cuprinse în programul calendaristic, în vederea realizării acțiunilor prevăzute.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor va prezenta, în termen de 5 zile, propuneri privind plata salariilor și a celorlalte drepturi salariale cuvenite membrilor birourilor electorale, statisticienilor și personalului tehnic auxiliar pe perioada în care aceștia sunt detașați pentru executarea acțiunilor legate de organizarea și desfășurarea referendumului.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Industriei și Ministerul Culturii vor prezenta, până la data de 27 noiembrie 1991, propuneri privind asigurarea materialelor necesare pregătirii și desfășurării operațiunilor privitoare la referendum, precum și pentru finanțarea acestora.

Art. 5. - Ministerul Comunicațiilor va asigura buna funcționare a legăturilor telefonice între birourile electorale ale secțiilor de votare, birourile electorale ale județelor și municipiului București și Biroul Electoral Central. De asemenea, va lua măsuri în vederea asigurării legăturilor telefonice și pentru secțiile de votare izolate față de reședințele comunelor și care nu au asemenea dotări.

Art. 6. - Departamentul pentru Administrația Publică Locală va organiza, în termen de 2 zile de la data prezentei hotărâri, instruirea prefecților, respectiv a primarului general al municipiului București, și a secretarilor, în legătură cu sarcinile ce le revin în vederea pregătirii și desfășurării în bune condiții a referendumului.

Art. 7. - Ministerul de Interne și Ministerul Apărării Naționale vor acționa pentru asigurarea ordinii și liniștii publice în toate localitățile țării, pe întreaga perioadă premergătoare datei referendumului și, în mod deosebit, în ziua acestuia și în cele care premerg și succed acestei zile.

Art. 8. - Comisia Națională pentru Statistică va organiza instruirea cadrelor din conducerea direcțiilor județene de statistică privind participarea specialiștilor și a personalului auxiliar la efectuarea operațiunilor specifice pentru stabilirea rezultatului referendumului, de la birourile electorale.

Art. 9. - Comisia Națională pentru Statistică și Ministerul Culturii vor asigura tipărirea formularelor necesare pentru stabilirea rezultatelor referendumului (procese-verbale).

Ministerul Culturii va asigura tipărirea buletinelor necesare referendumului.

Art. 10. - Colectivul constituit conform art. 1 va informa periodic Guvernul asupra realizării Programului calendaristic de pregătire și desfășurare a referendumului.


[modificare] Anexă

Componența colectivului
 • Paul Jerbas - secretar general al Guvernului
 • Ioan Leș - secretar de stat la Departamentul pentru Administrația Publică Locală
 • Mircea Vaida - secretar de stat la Departamentul pentru Administrația Publică Locală
 • Radu Giroveanu - subsecretar de stat la Ministerul Justiției
 • Aurel Berea - secretar de stat la Ministerul Economiei și Finanțelor
 • General-locotenent Gheorghe Voinea - secretar de stat la Ministerul Apărării Naționale
 • General-maior Gheorghe Carp - secretar de stat la Ministerul de Interne
 • Gheorghe Tinca - subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe
 • Lucian Moțiu - secretar de stat la Ministerul Industriei
 • Sorin Cristea - secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei
 • Andor Horvath - secretar de stat la Ministerul Culturii
 • Virgil Popescu - subsecretar de stat la Ministerul Comunicațiilor
 • Alexandru Bunea - secretar de stat la Ministerul Transporturilor
 • Victor Babușceac - secretar de stat la Ministerul Sănătății
 • Gheorghe Polizu - secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului
 • Ilie Tașcău - subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii și Alimentației
 • Constantin Iordănescu - secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale
 • Cornel Grigoruț - secretar de stat la Ministerul Comerțului și Turismului
 • Petru Pepelea - președintele Comisiei Naționale pentru Statistică
 • Alexandru Radocea - vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Statistică
 • Damian Popescu - președintele Comisiei Naționale de Informatică
 • Dorel Sandor - secretar de stat la Departamentul pentru Structuri Socio-Politice
 • Caius Dragomir - secretar de stat la Departamentul Informațiilor din cadrul Guvernului
 • Romeo Nădășan - secretar general al Agenției Naționale de Presă „ROMPRES”
 • Florin Brătescu - redactor șef la Radioteleviziunea Română
*

Secretariatul colectivului tehnic va fi asigurat de către Departamentul pentru Administrația Publică Locală.