autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/1990 privind efectuarea recensământului populației și locuințelor din România
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Indemnizația prevăzută în art. 18 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1079/1990 pentru recenzori, recenzori șefi și controlori, care participă la recensământul populației și locuințelor din luna ianuarie 1992, se majorează de la 1.500 lei net la 3.500 lei brut, sumă ce se acordă o singură dată.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce în bugetele anuale de venituri și cheltuieli ale Comisiei Naționale pentru Statistică modificările corespunzătoare ce decurg din prezenta hotărâre.