autentificare cu OpenID
Hotărâre privind structura organizatorică și efectivele Ministerului de Interne
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul de Interne are în conducerea sa un ministru și patru secretari de stat, din care unul este și șeful Inspectoratului general al poliției.

Art. 2. - Structura organizatorică a Ministerului de Interne este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 3. - Numărul posturilor de ofițeri, maiștri militari și subofițeri, militari în termen și personal civil, la pace și mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 și 3, care se vor difuza ministerelor interesate.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - Art. 10, art. 19 alin. 2 și art. 27, precum și anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1000 din 3 septembrie 1990[1] se abrogă.


[modificare] Anexa nr. 1 privind structura organizatorică a Ministerului de Interne

I. Ministerul de Interne are următoarea structură organizatorică:

A. Aparatul central

1. Direcția organizare, mobilizare și operații;

2. Direcția de personal și învățământ;

3. Corpul de control (la nivel de direcție);

4. Direcția relații publice și secretariat;

5. Direcția generală pentru înzestrare și logistică, cu:

 • Direcția tehnică;
 • Direcția transmisiuni și informatică;
 • Direcția intendență, investiții și cazare;
 • Direcția medicală;

6. Direcția financiară și contabilitate;

7. Direcția informații;

8. Serviciul control financiar de gestiune;

9. Serviciul juridic.

B. Inspectorate, comandamente, direcții generale, direcții, servicii și unități asimilate

1. Inspectoratul general al poliției, din care fac parte:

 • inspectorate, direcții, brigăzi și servicii;
 • inspectorate și unități de poliție teritoriale.

2. Comandamentul trupelor de jandarmi, cu mari unități și unități.

3. Comandamentul trupelor de pompieri, cu:

 • Brigada de pompieri a capitalei;
 • grupuri de pompieri județene;
 • Centrul de studii și experimentări p.s.i.

4. Direcția generală de pașapoarte și a poliției de frontieră, cu:

 • Direcția de pașapoarte;
 • Direcția poliției de frontieră;
 • servicii sau birouri de pașapoarte;
 • puncte poliție de frontieră.

5. Direcția generală a arhivelor statului, cu:

 • Direcția valorificare, restaurare și asigurare tehnico-materială;
 • Direcția arhive centrale;
 • filialele județene și a municipiului București;
 • Școala națională de arhivistică.

6. Academia de poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

7. Unitatea de aviație.

8. Direcția de cultură.

II. Ministerul de Interne are în subordine instituții militare de învățământ, unități medicale și de testare psihologică, culturale, artistice și de cinematografie, edituri și publicații de specialitate, oficii de informare și documentare, unități de reparații pentru mijloacele tehnice și construcții, cluburi sportive, laboratoare și altele și, în coordonare, regii autonome.

Ministrul de Interne stabilește structura organizatorică, pe compartimente, a unităților aprobate prin prezenta hotărâre a Guvernului și poate înființa, disloca și desființa, potrivit legii, în limita posturilor și a fondului de salarii aprobate, și alte unități, instituții, ateliere de reparații și producție, similare.

III. Structura organizatorică a unităților pe care Ministerul de Interne le înființează la mobilizare se stabilește în limita posturilor repartizate în acest scop și în cadrul general al planului de mobilizare.

IV. Pentru a asigura o structură flexibilă și eficientă, în raport cu volumul și importanța sarcinilor, ministrul de interne va stabili modul de coordonare de către secretarii de stat a inspectoratelor generale, inspectoratelor, comandamentelor, direcțiilor generale, direcțiilor și unităților subordonate acestora.

 1. Nota civvic.ro: În original numărul este scris 01000. Această hotărâre nu pare să fi fost publicată (încă).