autentificare cu OpenID
Comunicat cu privire la rezultatul referendumului național asupra Constituției României, care a avut loc la data de 8 decembrie 1991
 • semnat: Biroul Electoral Central

Biroul Electoral Central

Domnule Președinte al României,
Domnilor președinți ai Camerelor Parlamentului,
Doamnelor și domnilor parlamentari,
Domnule prim-ministru și domnilor miniștri,
Domnule președinte al Curții Supreme de Justiție,
Stimați invitați,

Biroul Electoral Central, alcătuit, potrivit prevederilor art. 11 din Legea nr. 67/1991 privind organizarea și desfășurarea referendumului național asupra Constituției României, din 7 judecători desemnați conform Hotărârii Parlamentului României nr. 26 din 26 noiembrie 1991, și din 10 delegați ai partidelor politice reprezentate în Parlament, în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de art. 12 alin. 1 teza finală și 29 ale acestei legi, prezintă rezultatul cu privire la referendumul național asupra Constituției României.

Procedând la centralizarea, la nivel național, a numărului voturilor exprimate, declară:

În cadrul referendumului au fost exprimate 10.948.468 voturi, după cum urmează:

Cifre absolute Procente
1. Numărul participanților 10.948.468
2. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „DA” 8.464.624 77,3
3. Numărul voturilor valabil exprimate la răspunsul „NU” 2.235.865 20,4
4. Numărul voturilor nule 248.759 2,3

În consecință, Biroul Electoral Central constată că a fost întrunită majoritatea de voturi cerută de art. 29 alin. 2 din Legea nr. 67/1991 și proclamă aprobată prin referendum Constituția României.

Biroul Electoral Central
Președinte:
judecător Gheorghe Mircea Lazăr
Membri:
 • judecător Viorica Lungeanu
 • judecător Paul Manoliu
 • judecător Mirela Pod
 • judecător Luana Stancu
 • judecător dr. Gheorghe Uglean
 • judecător Rodica Zaharia
 • jurist Laurențiu Cristescu - Grupul parlamentar al Partidului Unități Naționale Române
 • economist Iosif Czedly - Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România
 • inginer Antonică Dijmărescu - deputat, Grupul parlamentar ecologist
 • avocat Ion Dinu - Grupul parlamentar al Partidului Național Țărănesc - creștin-democrat
 • dr. biolog Minodora Pătrașcu - Grupul parlamentar democrat agrar și socialist-democrat
 • avocat Ion Predescu - senator, Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale
 • economist Gheorghe Răducanu - deputat, Grupul parlamentar al minorităților naționale (altele decât cea maghiară)
 • inginer Maria Roman - Grupul parlamentar republican
 • inginer Nicolae Simescu - deputat, Grupul parlamentar de orientare liberală
 • doctor Eugen Verussi - Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal.