autentificare cu OpenID
Lege privind împrumutul de stat pentru finanțarea deficitului bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 decembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 decembrie 1991.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să contracteze un împrumut de stat în limita sumei de 65,5 miliarde lei, prin intermediul Băncii Naționale a României, în vederea finanțării deficitului bugetului administrației centrale de stat pe anul 1991.

Împrumutul de stat se contractează până la 31 decembrie 1991, în funcție de necesitățile de finanțare a deficitului bugetului administrației centrale de stat, în care scop Banca Națională a României va încheia, în numele statului și în contul Ministerului Economiei și Finanțelor, contracte de împrumut cu instituțiile financiare - Casa de Economii și Consemnațiuni, Societatea Asigurarea românească „ASIROM”, Societatea comercială „ASTRA”, băncile comerciale, precum și cu agenții economici care dețin disponibilități bănești.

Art. 2. - Limita maximă a dobânzii aferente împrumutului de stat este cu o unitate procentuală sub nivelul dobânzii acordate pentru depunerile pe termen de peste un an ale populației la Casa de Economii și Consemnațiuni, în cadrul căreia Banca Națională a României va negocia cu unitățile deținătoare de disponibilități bănești, în funcție de ofertele primite.

În situația modificării dobânzilor pentru depunerile pe termen de peste un an ale populației la Casa de Economii și Consemnațiuni, Banca Națională a României va renegocia, în mod corespunzător, cu împrumutătorii nivelul dobânzii.

Dobânda aferentă împrumutului de stat se calculează și se plătește trimestrial din bugetul administrației centrale de stat. Dobânzile pentru anul 1991 se calculează până la 31 decembrie 1991 și se plătesc până la 15 ianuarie 1992.

Art. 3. - Împrumutul de stat contractat în anul 1991 se amortizează în termen de 5 ani, începând cu anul 1992, în rate anuale egale, scadente la 30 noiembrie al fiecărui an.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Banca Națională a României vor emite instrucțiuni metodologice privind evidența și raportarea împrumutului de stat, precum și cuprinderea acestuia în contul general al datoriei publice.