autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea unui post de secretar de stat la Ministerul Justiției
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru coordonarea unor activități preluate de Ministerul Justiției, se înființează un post de secretar de stat în cadrul acestui minister, modificându-se corespunzător anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 95/1991.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificarea ce rezultă din prevederile art. 1 în indicatorii economici și financiari pe anul 1991.