autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Institutului de tracologie în subordinea Ministerului Învățământului și Științei
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Institutul de tracologie își schimbă denumirea în Institutul român de tracologie și trece, din subordinea Universității București, în subordinea Ministerului Învățământului și Științei - Departamentul științei.

Art. 2. - Mijloacele fixe și obiectele de inventar care sunt folosite de Institutul român de tracologie intră în patrimoniul său, pe bază de protocol încheiat între institut și Universitatea București.