autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri în organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Alimentației
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data prezentei hotărâri, numărul funcțiilor de conducere în cadrul Ministerului Agriculturii și Alimentației se modifică după cum urmează:

  • funcția de subsecretar de stat pentru coordonarea sectorului de mecanizare a agriculturii se transformă în funcția de secretar de stat;
  • se înființează funcția de subsecretar de stat pentru coordonarea activității de aprovizionare tehnico-materială și investiții.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Economiei și Finanțelor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, abrogându-se orice dispoziții contrare.