autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri pentru asigurarea condițiilor de îndeplinire a obligațiilor părții române rezultate din Convenția interguvernamentală din 29 decembrie 1986 privind colaborarea la construirea în U.R.S.S. a Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se garantează, de către stat, credite în limita unui plafon de 25 miliarde lei, precum și dobânzile curente aferente pentru acoperirea cheltuielilor efectuate și a celor necesare continuării, de către societățile comerciale „Uzinexportimport” - S.A., „Arcom” - S.A. și „Arcif” - S.A., a livrărilor și lucrărilor pentru înfăptuirea obligațiilor părții române rezultate din Convenția interguvernamentală privind colaborarea la construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog.

Art. 2. - Finanțarea se va realiza, în continuare, prin Banca Română de Comerț Exterior - S.A. și prin alte bănci comerciale.

Dobânzile curente aferente se calculează și se evidențiază de către bancă, urmând a fi încasate pe măsura rambursării datoriei părții sovietice, prin livrări de minereuri de fier.

Art. 3. - Se însărcinează Ministerul Comerțului și Turismului, în calitate de reprezentant al Guvernului în cadrul Convenției interguvernamentale privind colaborarea la construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului de îmbogățire a minereurilor acide cu conținut de fier de la Krivoi-Rog, ca împreună cu Ministerul Industriei, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului și societățile comerciale „Uzinexportimport” - S.A., „Arcom” - S.A. și „Arcif” - S.A.:

  • să negocieze și să convină cu partea sovietică, până la 31 martie 1992, condițiile continuării lucrărilor la Combinatul Krivoi-Rog;
  • să prezinte Guvernului, până la 15 aprilie 1992, condițiile convenite, eficiența participării în continuare la acest obiectiv și măsurile care să asigure respectarea obligațiilor ce revin părții române.