autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Biroului de presă, informații și relații publice la Bruxelles
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În scopul promovării eficiente a imaginii României în străinătate, se completează hotărârile Guvernului nr. 1088/1990 și 341/1991 prin înființarea Biroului de presă, informații și relații publice la Bruxelles, începând cu data de 15 decembrie 1991.

Art. 2. - Structura organizatorică, regulamentul de funcționare și mijloacele financiare necesare se stabilesc de către Departamentul Informațiilor al Guvernului, în calitate de coordonator al biroului de presă, informații și relații publice.

Art. 3. - Personalul de specialitate din cadrul biroului de presă prevăzut la art. 1 este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea Departamentului Informațiilor.