autentificare cu OpenID
Hotărâre privind alocarea din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului a sumei de 50 milioane lei Secretariatului de Stat pentru Culte ca sprijin financiar pentru construirea, conservarea și repararea unor lăcașuri de cult din România
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se alocă Secretariatului de Stat pentru Culte suma de 50 milioane lei, pentru anul 1991, ca sprijin financiar pentru construirea, conservarea și repararea unor lăcașuri de cult, inclusiv monumente istorice, aflate în stare avansată de degradare.

Art. 2. - Suma prevăzută în art. 1 se acoperă din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 3. - Sumele se vor repartiza unităților de cult, în scopul prevăzut în art. 1, proporțional cu valoarea lucrărilor ce se efectuează și pe baza unui control riguros al Secretariatului de Stat pentru Culte asupra modului de utilizare a acestor fonduri.