autentificare cu OpenID
Hotărâre privind extrădarea cetățeanului italian Sorbo Francesco
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Având în vedere cererea de extrădare privind pe Sorbo Francesco, formulată de Ministerul Justiției al Republicii Italiene, ținând seama de sentința penală numărul 93 din 3 octombrie 1991 prin care Tribunalul municipiului București constată că sunt îndeplinite condițiile pentru extrădarea numitului Sorbo Francesco,
în temeiul art. 23 din Legea nr. 4/1971 privind extrădarea și ținând seama de prevederile art. 31 și următoarele din Convenția dintre România și Republica Italiană privind asistența judiciară în materie civilă și penală, încheiată la București la 11 noiembrie 1972.
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se admite cererea de extrădare numărul 530/1991, formulată de Ministerul Justiției al Republicii Italiene la data de 25 iunie 1991, privind pe Sorbo Francesco, cetățean italian, născut la 24 septembrie 1960 în localitatea Capaccio Salergno, Italia, domiciliat în Modena, str. Paganini nr. 55, Italia, pentru care Tribunalul din Modena - Italia a emis, la data de 13 iunie 1991, mandatul de arestare numărul 1316, sub învinuirea comiterii unei tentative la infracțiunea de omor.