autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea și completarea normelor de remunerare pentru executarea operelor muzicale
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Tabelul tarifar nr. VIII privind remunerația de execuție pentru operele muzicale, aprobat prin H.C.M. nr. 632/1957, se modifică și se completează, înlocuindu-se potrivit anexei.


[modificare] Anexă privind remunerația de execuție pentru operele muzicale

Indicativul cifric Genul executării Nivelul minim
A. Executarea directă
I. Spectacole dramatico-muzicale
1. Opere dramatico-muzicale originale 15% din rețeta brută
2. Balete originale 15% din rețeta brută
3. Operete originale 10% din rețeta brută
4. Alte spectacole cu muzică (reviste, comedii muzicale, spectacole de estradă, spectacole de varietăți, inclusiv cele din baruri de noapte și cabarete, concerte de muzică distractivă etc.) 8,5% din rețeta brută
5. Muzică de scenă pentru piese de teatru cu actori sau păpuși (uverturi, coruri, balete, cântece etc.) sau antracte, muzică de ilustrare a textului literar în spectacole cu caracter predominant literar: 3-8,5% din rețeta brută
 • pentru o durată de până la 10'
3% din rețeta brută
 • pentru fiecare 5' în plus se adaugă încă 1% până la 8,5%, dincolo de care nivelul rămâne neschimbat chiar dacă durata depășește 40'
8,5% din rețeta brută
6. Spectacole de circ 8,5% din rețeta brută
II. Concerte, indiferent de conținutul programului
1. Simfonice 7% din rețeta brută
2. Concerte corale, concerte și recitaluri de muzică de cameră etc., global pentru toate piesele executate 5% din rețeta brută
3. Muzica formațiilor de muzică populară, global pentru toate piesele executate 2,5% din rețeta brută
Notă:
Sumele aferente concertelor în care apar numai lucrări din domeniul public vor fi returnate de U.C.M.R., trimestrial, unităților plătitoare.
III. Baruri și restaurante
1. În municipiul București și stațiuni balneoclimaterice de categoria I:
 • baruri și localuri de noapte, cu program de varietăți
3.000 lei lunar
 • restaurante până la 100 mp
1.500 lei lunar
 • restaurante între 100 mp și 200 mp
2.000 lei lunar
 • restaurante între 200 mp și 300 mp
2.500 lei lunar
 • restaurante peste 300 mp
3.000 lei lunar
2. În municipii reședință de județ și stațiuni balneoclimaterice de categoria a II-a:
 • baruri și localuri de noapte cu program de varietăți
2.700 lei lunar
 • restaurante până la 100 mp
1.200 lei lunar
 • restaurante între 100 mp și 200 mp
1.700 lei lunar
 • restaurante între 200 mp și 300 mp
2.200 lei lunar
 • restaurante peste 300 mp
2.700 lei lunar
3. În celelalte municipii și orașe și stațiuni balneoclimaterice de categoria a III-a:
 • baruri și localuri de noapte cu program de varietăți
1.500 lei lunar
 • restaurante până la 100 mp
600 lei lunar
 • restaurante între 100 mp și 200 mp
900 lei lunar
 • restaurante între 200 mp și 300 mp
1.200 lei lunar
 • restaurante peste 300 mp
1.500 lei lunar
4. În comune, sate și stațiuni balneoclimaterice de categoria a IV-a 300 lei lunar
5. Niveluri sezoniere (pentru muzica executată în stațiuni balneoclimaterice și diferite orașe, în piețe sau grădini publice, parcuri etc. de fanfare sau alte formații, indiferent de numărul execuțiilor lunare) 1.200 lei lunar
Notă:
1. Suprafețele ce se vor lua în calcul sunt cele comercial utile, adică sălile cu mese, inclusiv ringurile de dans.
2. Nivelurile pentru baruri și restaurante se vor aplica indiferent de modul de transmitere a muzicii (direct sau prin mijloace electroacustice).
3. Barurile, cabaretele și localurile de noapte cu program de varietăți, pentru care se percepe taxă de intrare, vor achita, cu titlu de drepturi de autor, pe lângă nivelurile stabilite în acest paragraf, și 8,5% din rețeta brută provenită din vânzarea biletelor, conform lit. A, paragraful I, pct. 4, deoarece folosesc muzica atât în cadrul programului de varietăți, cât și în afara acestuia.
IV. Alte manifestări cu muzică
a) Pentru diferite discoteci, videodiscoteci și alte manifestări cu muzică (baluri, matinee, serbări cu muzică, reprezentații de bâlci, iarmaroace și hore), la care participarea se face prin bilete de intrare, invitații, colecte, daruri, subscripții și altele asemenea, remunerația de folosință este de:
 • municipiul București și stațiuni balneoclimaterice de categoria I
600 lei de manifestație
 • municipii reședință de județ și stațiuni balneoclimaterice de categoria a II-a
400 lei de manifestație
 • celelalte municipii și orașe și stațiuni balneoclimaterice de categoria a III-a
300 lei de manifestație
 • comune, sate și stațiuni balneoclimaterice de categoria a IV-a
150 lei de manifestație
b) Pentru diferite petreceri cu muzică (nunți cu dar și orice alte reuniuni cu muzică în scop lucrativ), la care participarea se face în condițiile prevăzute la lit. a) de mai sus, remunerația de folosință este de 500 lei de petrecere
Notă:
În cazurile prevăzute la lit. a) și b) din acest paragraf, remunerația de folosință pentru executare se datorează indiferent de modul de executare a muzicii - direct sau indirect.
D[1]. Executarea transmisă prin mijloace mecanice, electroacustice (stații de amplificare, megafoane, pickup-uri, tonomate, combine muzicale, videocasetofoane și aparate asemănătoare)
I. Spectacole cinematografice (filme românești și străine)
a) Filme muzicale de lung metraj 2,5% din rețeta brută
b) Filme de lung metraj în care durata muzicii nu depășește 25' 1% din rețeta brută
c) Filme de lung metraj în care durata muzicii este între 25' și 35' 1,5% din rețeta brută
d) Filme de lung metraj în care durata muzicii este între 35' și 45' 2% din rețeta brută
e) Filme de lung metraj în care durata muzicii depășește 45' 2,5% din rețeta brută
f) Filme de scurt metraj 0,5% din rețeta brută
Notă:
1. Prin filme muzicale se înțeleg acele producții cinematografice în care muzica este preponderentă, conținând cântece, numere de dans, dialoguri cântate etc.
2. În cazul în care filmele de scurt metraj sunt programate cu două filme de lung metraj sau cu filme în două serii, cota de 0,5% din rețeta brută se va aplica la jumătatea rețetei.
II. Transmiterea și imprimarea operelor muzicale
1. Transmiterea muzicii prin radio și televiziune 1% din încasările nete realizate din abonamente
2. Înregistrarea sonoră a operelor muzicale (disc, bandă magnetică etc.) 8% din prețul de vânzare al înregistrărilor
III. Audiție de muzică pe discuri, bandă
a) simfonice și dramatico-muzicale 5% din rețeta brută
b) corale, recitaluri, muzică de cameră, muzică distractivă etc. 4% din rețeta brută
IV. Muzică transmisă cu caracter lucrativ
prin difuzoare publice sau alte mijloace mecanice, electroacustice (magnetofoane, casetofoane, pickup-uri etc.) în cafenele, cofetării, pizzerii, plăcintării etc.: -
a) în cadrul unei stații de transmitere proprie:
 • pentru municipiul București și stațiuni balneoclimaterice de categoria I
1.500 lei lunar
 • pentru municipii reședință de județ și stațiuni balneoclimaterice de categoria a II-a
1.200 lei lunar
 • pentru celelalte municipii și orașe și stațiuni balneoclimaterice de categoria a III-a
600 lei lunar
 • pentru comune, sate și stațiuni balneoclimaterice de categoria a IV-a
300 lei lunar
b) Agenți economici care transmit muzică ce însoțește reclame (radio, televiziune, cinematografie etc.) 10% din taxele de difuzare
Notă:
1. Magazinele de desfacere a produselor, agențiile loto-pronosport și alte unități care folosesc muzica ce însoțește reclamele făcute prin difuzoare, în incinta sau în afara unității, datorează 50% din tarifele pentru transmisiuni mecanice prevăzute la lit. B pct. IV lit. a).
2. Stadioanele, hipodromurile, patinoarele și ștrandurile care folosesc muzica în scop lucrativ datorează remunerația de folosință prevăzută la lit. a) pct. IV, exclusiv pentru zilele când funcționează.
3. Pentru locurile în care se folosește muzică ambientală, cum ar fi: magazine, gări, stații de metrou, trenuri, avioane, vapoare de pasageri, cluburi etc., se datorează 25% din tarifele prevăzute pentru transmisiuni mecanice la lit. B pct. IV lit. a).
c) Muzică transmisă cu caracter lucrativ, prin aparate de radio și televizoare cu sau fără video:
 • pentru municipiul București și stațiuni balneoclimaterice de categoria I
1.000 lei lunar
 • pentru celelalte municipii și stațiuni balneoclimaterice de categoria a II-a
800 lei lunar
 • pentru orașe și stațiuni balneoclimaterice de categoria a III-a
600 lei lunar
 • pentru celelalte localități (comune, sate) și stațiuni balneoclimaterice de categoria a IV-a
200 lei lunar
Notă:
Pentru muzica executată în cadrul școlilor de dans și canto se datorează remunerația prevăzută la lit. B pct. IV lit. c), cu excepția învățământului de stat.
 1. Nota civvic.ro: Probabil aici trebuia litera B.