autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru acceptarea Protocolului de menținere în vigoare a Aranjamentului privind comerțul internațional cu textile, încheiat la Geneva la 31 iulie 1991
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se acceptă Protocolul de menținere în vigoare a Aranjamentului privind comerțul internațional cu produse textile, încheiat la Geneva la 31 iulie 1991.


[modificare] Protocol de menținere în vigoare a Aranjamentului privind comerțul internațional cu textile[1]

Părțile la Aranjamentul privind comerțul internațional cu textile (denumit în continuare aranjamentul),
acționând conform paragrafului 5 din art. 10 al aranjamentului,
reafirmând că prevederile aranjamentului referitoare la competența Comitetului pentru produse textile și a Organului de supraveghere a produselor textile sunt menținute și ca urmare a deciziei Comitetului pentru produse textile adoptată la 31 iulie 1991,
convin după cum urmează:

1. Aranjamentul, inclusiv concluziile Comitetului pentru produse textile, adoptate la 31 iulie 1986, astfel cum au fost modificate prin Protocolul din 1989 de modificare a Protocolului din 1986 de extindere a aranjamentului, va fi menținut în vigoare pentru încă o perioadă de 17 luni, până la 31 decembrie 1992.

2. Acest protocol va fi depozitat la directorul general al părților contractante la Acordul general pentru tarife vamale și comerț. Acesta va fi deschis pentru acceptarea, prin semnare sau în alt mod, de către părțile la aranjament, alte guverne care acceptă sau aderă la aranjament conform prevederilor art. 13 al acestuia și Comunitatea Economică Europeană.

3. Acest protocol va intra în vigoare cu începere de la 1 august 1991 pentru părțile care l-au acceptat până la această dată și va intra în vigoare, pentru o parte care îl acceptă la o dată ulterioară, începând de la data acceptării. El va fi aplicat provizoriu, ținând cont de procedurile lor constituționale și/sau legislative de ratificare, de la 1 august 1991, de părțile care l-au semnat sub rezerva îndeplinirii procedurilor constituționale sau au notificat depozitarului intenția lor de a-l aplica provizoriu de la acea dată, precum și de alte părți de la data semnării sau a notificării aplicării provizorii.

Încheiat la Geneva la treizeci și unu iulie una mie nouă sute nouăzeci și unu, în câte un singur exemplar, în limbile engleză, franceză și spaniolă, fiecare text fiind autentic.

  1. Traducere.