autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea ieșirii din indiviziune prin vânzarea de către stat a cotelor-părți indivize din unele imobile situate în județele Alba, Arad și Sibiu
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
În aplicarea art. 9 din Decretul nr. 841/1964,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză ieșirea din indiviziune prin vânzarea de către stat a cotelor-părți indivize din unele imobile situate în județele Alba, Arad și Sibiu, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, identificate potrivit planurilor de situație nr. 1-5 anexate[1].

Vânzarea cotelor-părți prevăzute la alin. 1 se face către persoanele fizice menționate în același tabel anexă, care sunt coproprietare asupra celorlalte cote-părți indivize.


[modificare] Anexă

Tabel
cuprinzând persoanele fizice care solicită autorizarea ieșirii din indiviziune prin vânzarea de către stat a cotelor-părți indivize din unele imobile situate în județele Alba, Arad și Sibiu
Nr. crt. Numele și prenumele persoanei fizice Locul unde este situat imobilul Domiciliul persoanei fizice Cota-parte indiviză
1. Dreghici Petru Orașul Sebeș, Drumul Sibiului nr. 15, județul Alba Orașul Sebeș, Drumul Sibiului nr. 15, județul Alba 2/8
2. Brădean Crina Liliana
Drecin Floare
(uzufructuară)
Municipiul Arad, b-dul Revoluției nr. 1-3, bloc H, sc. B, ap. 4, județul Arad Municipiul Arad, b-dul Revoluției nr. 1-3, bloc H, sc. B, ap. 4, județul Arad 1/2
3. Droc Ioan Municipiul Sibiu, str. Râului nr. 3, județul Sibiu Comuna Săliște, str. Foltești nr. 275, județul Sibiu 1/3
4. Radu Dumitru
Radu Maria
Municipiul Sibiu, str. George Coșbuc nr. 9, județul Sibiu Municipiul Sibiu, str. George Coșbuc nr. 9, județul Sibiu 1/2
5. Sinea Macarie
Sinea Ana
Municipiul Sibiu, str. Teilor nr. 27, județul Sibiu Municipiul Sibiu, str. Teilor nr. 27, județul Sibiu 1/3
  1. Planurile de situație nr. 1-5 se comunică celor interesați.