autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea vicepreședintelui Comisiei Naționale pentru Urbanistică și Amenajarea Teritoriului
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Ioanid Virgil se numește în funcția de vicepreședinte al Comisiei Naționale pentru Urbanistică și Amenajarea Teritoriului.