autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea garanției guvernamentale pentru creditul extern în favoarea Societății comerciale „Arcasrom” - S.A. București
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză Ministerul Economiei și Finanțelor să acorde garanția pentru creditul extern de U.S. $ 37.000.000, care va fi primit de către Societatea comercială „Arcasrom” - S.A. București de la „Banca Populare di Novara” din Londra, Anglia, în vederea achiziționării utilajelor și instalațiilor necesare construirii unui complex industrial pentru producerea în România a acelor și seringilor medicale cu o singură utilizare.