autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a importurilor de cizme de protecție din cauciuc pentru mineri
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Până la intrarea în vigoare a noului tarif vamal de import, se exceptează de la plata taxelor vamale importurile de cizme de protecție din cauciuc pentru mineri, încadrate la poziția 64.01. din tariful vamal de import al României.