autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea plafoanelor de credite financiare externe cu garanție guvernamentală ce se pot contracta în semestrul II/1991 și semestrul I/1992
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 11 decembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 noiembrie 1991.
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - În vederea asigurării resurselor valutare necesare aprovizionării cu materii prime de bază, vitale pentru economia națională (combustibili, energie), produse agricole și alte bunuri și creării resurselor pentru finanțarea investițiilor și relansarea economiei, precum și pentru creșterea rezervelor valutare ale statului, se autoriză Guvernul și Banca Națională a României de a contracta și garanta, în semestrul II/1991, credite financiare în limita sumei de 2,5 miliarde dolari S.U.A., iar în semestrul I/1992, în limita sumei de 2,7 miliarde dolari S.U.A.

Art. 2. - Guvernul va informa trimestrial Parlamentul asupra creditelor contractate și condițiilor obținute în ce privește termenele de rambursare, nivelul dobânzii și alte costuri, precum și asupra destinațiilor acestor credite.