autentificare cu OpenID
Hotărâre privind împuternicirea Guvernului de a solicita statutul de membru cu drepturi depline în Consiliul Europei
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Senat în ședința din 16 decembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 1991.
Relevând contribuția majoră a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la depășirea divizării continentului, la promovarea parlamentarismului ca important instrument de apropiere și mai bună cunoaștere și, îndeosebi, rolul care revine Consiliului Europei în construirea noii Europe, a înțelegerii, colaborării și păcii,
apreciind conlucrarea fructuoasă stabilită deja între Parlamentul României și Adunarea Parlamentară de la Strassbourg și având convingerea că aprofundarea acestei conlucrări, prin integrarea României ca membru cu drepturi depline în Consiliul Europei, va reprezenta un obiectiv primordial, în etapa următoare, al activităților externe ale Parlamentului și Guvernului, va facilita înaintarea ireversibilă a țării noastre pe calea democratizării societății, a pluralismului politic, a asigurării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, conform cu standardele democratice internaționale,
considerând că Legea pentru aderarea României la Convenția culturală europeană constituie un moment important în direcția primirii României ca membru cu drepturi depline în Consiliul Europei,
convinși că măsurile întreprinse de către Parlament și Guvern, după Revoluția din decembrie 1989, au creat bazele statului de drept, întrunindu-se astfel exigențele integrării României, cu drepturi depline, în Consiliul Europei,
exprimând voința tuturor grupurilor parlamentare, a întregii națiuni române,
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se împuternicește Guvernul să întreprindă de urgență demersurile necesare pentru depunerea cererii oficiale prin care România solicită statutul de membru cu drepturi depline în Consiliul Europei.