autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la reglementarea unor probleme financiar-valutare în legătură cu exportul și importul în cliring și operațiuni de barter
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Banca Română de Comerț Exterior - S.A. va urmări încasarea importurilor și va asigura plata imediată a exporturilor efectuate în contrapartidă, cu decontarea în conturile de lichidare a datoriilor în ruble transferabile, cliring și barter, potrivit acordurilor încheiate de țara noastră cu Uniunea Statelor Suverane și celelalte țări foste socialiste.

Art. 2. - Banca Națională a României va asigura sumele necesare Băncii Române de Comerț Exterior - S.A., în limita a 25 miliarde lei, din operațiunile de reevaluare a stocurilor de aur și argint, pentru:

a) plata diferențelor nefavorabile dintre prețurile interne de livrare la export, stabilite potrivit legii, și prețurile în ruble transferabile exprimate în lei, la cursul de 35 lei/rubla transferabilă, la exportul de produse în fostele țări socialiste, contractat în anii 1990-1992, efectuat în termenele prevăzute în acordurile bilaterale, în contul rambursării datoriilor în ruble transferabile;

b) plata diferenței dintre cursul de schimb de 180 lei/dolar și cursul oficial anterior de 60 lei/dolar, pentru 50% din valoarea exportului efectuat până la data de 11 noiembrie 1991 în Uniunea Statelor Suverane, cu decontarea în conturile de cliring și barter, în contrapartidă cu combustibil, energie electrică și materii prime.

Art. 3. - Plata de către Banca Română de Comerț Exterior - S.A. a diferențelor prevăzute la art. 1 se va efectua numai cu avizul prealabil al Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 4. - Începând cu data de 11 noiembrie 1991, încasările și plățile în valută aferente operațiunilor de comerț exterior, ce se realizează în cadrul acordurilor interguvernamentale de cliring, exprimate în dolari S.U.A. sau în altă valută convertibilă, se vor deconta agenților economici la cursul de schimb al leului față de valutele respective, determinat zilnic de Banca Națională a României, potrivit reglementărilor legale.

Prevederile alineatului precedent se aplică și operațiunilor de comerț exterior, aprobate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 723/1991, exprimate în dolari S.U.A. sau în alte valute convertibile ce se decontează prin băncile comerciale cu sediul în România.

Art. 5. - În vederea întăririi disciplinei financiar-valutare a agenților economici cu activitate de export-import, Ministerul Comerțului și Turismului va întreprinde măsurile necesare pentru perfecționarea cadrului juridic necesar desfășurării comerțului exterior cu decontarea în devize convertibile, conform practicii internaționale.