autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Societății comerciale „Transpeco” - S.A. și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 115 din 15 februarie 1991
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Societatea comercială „Transpeco” - S.A., persoană juridică, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr. 2, sectorul 1, și se modifică Hotărârea Guvernului nr. 115 din 15 februarie 1991[1] prin înlocuirea anexelor acesteia cu anexele nr. 1, 1 a, 2 (2.1-2.45[2]) și 3 (3.1-3.46[2]), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Obiectul de activitate al Societății comerciale „Transpeco” - S.A. este: transportul cu mijloace auto al produselor petroliere și al altor produse, în trafic intern și internațional; transport cu caracter tehnologic de ambalaje, utilaje și personal, întreținerea și reparațiile mijloacelor de transport auto, confecționarea și recondiționarea pieselor de schimb pentru acestea, prestări de servicii în acest domeniu.

Art. 3. - Capitalul social al Societății comerciale „Transpeco” - S.A. este de 113,0 milioane lei, constituit prin reducerea capitalului social inițial al societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 1 a, în baza hotărârii consiliilor împuterniciților statului.

Activul și pasivul se vor prelua pe bază de protocol, potrivit bilanțului încheiat la data de 30 iunie 1991.

Art. 4. - Patrimoniul Societății comerciale „Transpeco” - S.A. se reevaluează, potrivit reglementărilor legale, în termen de 30 de zile de la data înființării.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista
societăților comerciale care se înființează în baza Legii nr. 15/1990
Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
————
localitatea, strada, numărul
Obiectul de activitate
Capitalul social inițial
structura[3] conform bilanțului la 30.06.1990
-mil. lei-
Denumirea unităților care își încetează activitatea
1. „Peco" - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, str. G-ral Budișteanu nr. 11 bis Elaborarea politicii generale și a strategiei de ansamblu în domeniul comercializării produselor petroliere proprii.
24.1
————-
(18,9+5,2)
Centrala pentru livrarea produselor petroliere „Peco"
2. „Peco Alba" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Alba Iulia, str. Luminii nr. 3 A Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
47.9
————-
(40,8+7,1)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Alba Iulia
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
3. „Peco Arad" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Arad, str. Cometei nr. 1 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
59.7
————-
(47,9+11,8)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Arad
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
4. „Peco Argeș" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Pitești, b-dul 1 Mai nr. 54 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
106.1
————-
(86,9+19,2)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Pitești
5. „Peco Bacău" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Bacău, str. Alba Iulia nr. 20 Comercializarea produselor proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
37.4
————-
(24,5+12,9)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Bacău
6. „Peco Bihor" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Oradea, str. Clujului nr. 203 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
63.5
————-
(45,2+18,3)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Oradea
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
7. „Peco Bistrița-Năsăud" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Bistrița, str. Teilor nr. 2 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
30.8
————-
(24,7+6,1)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Bistrița
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
8. „Peco Botoșani" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Botoșani, str. Manolești Deal Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
41.8
————-
(35,8+6,0)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Botoșani
9. „Peco Brașov" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Brașov, str. Hărmanului nr. 15 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
70.6
————-
(58,2+12,4)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Brașov
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
10. „Peco Brăila" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Brăila, str. Belvedere nr. 3 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
23,4
————-
(12,1+11,3)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Brăila
11. „Peco Buzău" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Buzău, str. Hipodrom nr. 1 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
29,8
————-
(26,1+3,7)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Buzău
12. „Peco Caraș-Severin" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Reșița, str. Timișoara nr. 19 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
47,6
————-
(36,5+11,1)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Reșița
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
13. „Peco Călărași" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Călărași, Prelungirea Sloboziei nr. 1 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
20,5
————-
(14,9+5,6)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Călărași
14. „Peco Cluj" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Cluj, Calea Dorobanților nr. 3 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
96,0
————-
(78,8+17,2)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Cluj-Napoca
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
15. „Peco Constanța" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Constanța, str. M. Eminescu nr. 9 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
153,1
————-
(63,0+90,1)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Constanța
16. „Peco Covasna" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Sf. Gheorghe, str. Gării nr. 1 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
19,0
————-
(13,0+6,0)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Sf. Gheorghe
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
17. „Peco Dîmbovița" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Tîrgoviște, str. Matei Basarab nr. 1 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
17,3
————-
(13,4+3,9)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Tîrgoviște
18. „Peco Dolj" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Craiova, str. Săvinești nr. 3 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
71,7
————-
(62,9+8,8)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Craiova
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
19. „Peco Galați" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Galați, str. Brăilei nr. 3 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
18,8
————-
(10,6+8,2)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Galați
20. „Peco Giurgiu" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Giurgiu, str. București nr. 86 A Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; efectuarea prestațiilor de servicii în domeniul exportului de produse petroliere; aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
24,6
————-
(14,7+9,9)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Giurgiu
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
21. „Peco Gorj" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Tîrgu Jiu, str. Griviței nr. 23 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
24,4
————-
(8,3+16,1)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Tîrgu Jiu
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
22. „Peco Harghita" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
22,2
————-
(16,2+6,0)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Miercurea-Ciuc
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
23. „Peco Hunedoara" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Deva, str. 22 Decembrie nr. 11 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
78,6
————-
(62,1+16,5)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Deva
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
24. „Peco Ialomița" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Slobozia, str. Brăilei nr. 7 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
46,6
————-
(36,9+9,7)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Slobozia
25. „Peco Iași" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Iași, str. Zugravi nr. 24 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
75,5
————-
(59,9+15,6)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Iași
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
26. „Peco Maramureș" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Baia Mare, b-dul București nr. 53 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
36,1
————-
(23,6+12,5)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Baia Mare
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
27. „Peco Mehedinți" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Drobeta-Turnu Severin, str. Ștefan cel Mare nr. 5 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
28,0
————-
(20,6+7,4)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Drobeta-Turnu Severin
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
28. „Peco Mureș" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Tîrgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 13 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
32,5
————-
(23,9+8,6)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Tîrgu Mureș
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
29. „Peco Neamț" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Piatra-Neamț, str. Decebal nr. 28 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
39,7
————-
(31,2+8,5)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Piatra-Neamț
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
30. „Peco Olt" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 45 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
34,6
————-
(22,6+12,0)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Slatina
31. „Peco Prahova" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Ploiești, str. Basarabilor nr. 7 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale.
154,8
————-
(75,1+79,7)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Ploiești
32. „Peco Satu Mare" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 16 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
29,5
————-
(17,0+12,5)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Satu Mare
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
33. „Peco Sălaj" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Zalău, str. Depozitelor nr. 4 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
60,6
————-
(55,5+5,1)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Zalău
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
34. „Peco Sibiu" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Sibiu, str. Bruckenthal nr. 2 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
39,8
————-
(29,9+9,9)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Sibiu
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
35. „Peco Suceava" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Suceava, str. Bazelor nr. 1 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
43,2
————-
(30,9+12,3)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Suceava
36. „Peco Teleorman" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Alexandria, comuna Poroschia Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
22,3
————-
(15,9+6,4)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Alexandria
37. „Peco Timiș" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Timișoara, str. Ceahlău nr. 2 A Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
157,6
————-
(129,7+27,9)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Timișoara
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
38. „Peco Tulcea" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Tulcea, str. Combustibilului nr. 2 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale.
24,5
————-
(8,8+15,7)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Tulcea
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
39. „Peco Vaslui" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Vaslui, str. Metalurgiei nr. 5 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
30,4
————-
(25,0+5,4)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Vaslui
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"
40. „Peco Vîlcea" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Rîmnicu Vîlcea, str. Tudor Vladimirescu nr. 51 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
24,4
————-
(20,1+4,3)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Rîmnicu Vîlcea
41. „Peco Vrancea" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Focșani, str. Bîrsei nr. 10 Comercializarea produselor petroliere proprii la intern.
29,8
————-
(24,6+5,2)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" Focșani
42. „Competrol" - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, str. G-ral Budișteanu nr. 11 bis Comercializarea produselor petroliere proprii la intern; îmbutelierea gazului petrolier lichefiat și aprovizionarea cu încărcături aragaz a altor societăți comerciale; încărcarea și aprovizionarea cu benzină și motorină a altor societăți comerciale; depozitarea și împrospătarea rezervelor strategice de produse petroliere.
317,7
————-
(296,7+21,0)
Întreprinderea pentru livrarea produselor petroliere „Peco" București
43. „Petrotrans" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Ploiești, str. Basarabilor nr. 7 Efectuarea prestărilor de servicii în domeniul preluării produselor petroliere din rafinării și transportul acestora prin conducte și pe calea ferată.
1.364,9
————-
(547,8+817,1)
Întreprinderea pentru transportul și livrarea produselor petroliere „Peco" Ploiești - Secția exploatare conducte magistrale
44. „Oilreg" - S.A. Societate comercială pe acțiuni Rîmnicu Sărat, str. Costieni nr. 106 Regenerarea uleiurilor minerale uzate și a altor produse petroliere refolosibile.
115,0
————-
(110,4+4,6)
Fabrica pentru regenerarea uleiurilor minerale Rîmnicu Sărat
45. „Transpeco" - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, Calea Dorobanților nr. 2 Transport auto pentru produse petroliere, alte mărfuri și persoane.
113,0
————-
(100,5+12,5)
Întreprinderea de transporturi auto pentru produse petroliere „Peco"


[modificare] Anexa Nr. 1 a

Lista
societăților comerciale la care se reduce capitalul social inițial, în baza hotărârilor consiliilor împuterniciților statului ale acestora, în vederea constituirii capitalului social al Societății comerciale „Transpeco” - S.A., anexate la nota de fundamentare
Nr. crt. Denumirea societății comerciale Capitalul social inițial conform Hotărârii Guvernului nr. 115 din 15 februarie 1991
- mil. lei -
Reducerea de capital social
- mil. lei -
1. „Peco Argeș” - S.A. 116,1 10,0
2. „Peco Bacău” - S.A. 39,8 2,4
3. „Peco Botoșani” - S.A. 42,9 1,1
4. „Peco Brăila” - S.A. 25,1 1,7
5. „Peco Buzău” - S.A. 34,7 4,9
6. „Peco Călărași” - S.A. 21,5 1,0
7. „Peco Constanța” - S.A. 165,2 12,1
8. „Peco Dîmbovița” - S.A. 19,6 2,3
9. „Peco Galați” - S.A. 20,6 1,8
10. „Peco Ialomița” - S.A. 49,3 2,7
11. „Peco Olt” - S.A. 35,8 1,2
12. „Peco Suceava” - S.A. 45,2 2,0
13. „Peco Teleorman” - S.A. 24,0 1,7
14. „Peco Vîlcea” - S.A. 26,7 2,3
15. „Peco Vrancea” - S.A. 32,0 2,2
16. „Competrol” - S.A. 369,0 51,3
17. „Petrotrans” - S.A. 1.377,2 12,3


[modificare] Anexa Nr. 2.45

Statutul
Societății comerciale „Transpeco” - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „Transpeco” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social și numărul de înregistrare.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „Transpeco” - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea București, Calea Dorobanților nr. 2, sector 1. Sediul societății poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții, situate și în alte localități din țară, precum și străinătate.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Camera de comerț și industrie.

Capitolul II
Scopul și obiectul de activitate
Articolul 5

Scopul societății este efectuarea transporturilor cu mijloace auto proprii.

Articolul 6
Obiectul de activitate

Societatea comercială „Transpeco” - S.A. are ca obiect de activitate:

 • transportul cu mijloace auto al produselor petroliere și al altor produse, în trafic intern și internațional;
 • transport cu caracter tehnologic de ambalaje, utilaje și personal;
 • întreținerea și reparațiile mijloacelor de transport auto, confecționarea și recondiționarea pieselor de schimb pentru acestea, prestări de servicii în acest domeniu.
Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 7
Capitalul social

Capitalul social inițial este de 113.048 mii lei împărțit în 22.609 acțiuni nominative în valoare de 5.000 lei fiecare, în întregime subscrise de acționar.

Din capitalul social inițial, Societatea comercială „Transpeco” - S.A. schimbă acțiuni cu celelalte societăți comerciale din domeniul distribuției și comercializării produselor petroliere, după cum urmează:

 • 128 acțiuni reprezentând 500 mii lei cu „Peco Alba” - S.A.
 • 160 acțiuni reprezentând 620 mii lei cu „Peco Arad” - S.A.
 • 284 acțiuni reprezentând 1.100 mii lei cu „Peco Argeș” - S.A.
 • 100 acțiuni reprezentând 390 mii lei cu „Peco Bacău” - S.A.
 • 170 acțiuni reprezentând 665 mii lei cu „Peco Bihor” - S.A.
 • 82 acțiuni reprezentând 320 mii lei cu „Peco Bistrița-Năsăud” - S.A.
 • 112 acțiuni reprezentând 435 mii lei cu „Peco Botoșani” - S.A.
 • 189 acțiuni reprezentând 735 mii lei cu „Peco Brașov” - S.A.
 • 62 acțiuni reprezentând 245 mii lei cu „Peco Brăila” - S.A.
 • 79 acțiuni reprezentând 310 mii lei cu „Peco Buzău” - S.A.
 • 127 acțiuni reprezentând 495 mii lei cu „Peco Caraș-Severin” - S.A.
 • 55 acțiuni reprezentând 215 mii lei cu „Peco Călărași” - S.A.
 • 257 acțiuni reprezentând 1.000 mii lei cu „Peco Cluj”- S.A.
 • 410 acțiuni reprezentând 1.590 mii lei cu „Peco Constanța" - S.A.
 • 51 acțiuni reprezentând 200 mii lei cu „Peco Covasna” - S.A.
 • 46 acțiuni reprezentând 180 mii lei cu „Peco Dîmbovița” - S.A.
 • 192 acțiuni reprezentând 745 mii lei cu „Peco Dolj” - S.A.
 • 50 acțiuni reprezentând 195 mii lei cu „Peco Galați” - S.A.
 • 65 acțiuni reprezentând 255 mii lei cu „Peco Giurgiu” - S.A.
 • 65 acțiuni reprezentând 255 mii lei cu „Peco Gorj” - S.A.
 • 59 acțiuni reprezentând 230 mii lei cu „Peco Harghita” - S.A.
 • 210 acțiuni reprezentând 815 mii lei cu „Peco Hunedoara” - S.A.
 • 124 acțiuni reprezentând 485 mii lei cu „Peco Ialomița" - S.A.
 • 202 acțiuni reprezentând 785 mii lei cu „Peco Iași" - S.A.
 • 96 acțiuni - reprezentând 380 mii lei cu „Peco Maramureș" - S.A.
 • 75 acțiuni reprezentând 290 mii lei cu „Peco Mehedinți” - S.A.
 • 87 acțiuni reprezentând 335 mii lei cu „Peco Mureș" - S.A.
 • 106 acțiuni reprezentând 415 mii lei cu „Peco Neamț” - S.A.
 • 92 acțiuni reprezentând 360 mii lei cu „Peco Olt” - S.A.
 • 415 acțiuni reprezentând 1.725 mii lei cu „Peco Prahova” - S.A.
 • 79 acțiuni reprezentând 305 mii lei cu „Peco Satu Mare” - S.A.
 • 162 acțiuni reprezentând 635 mii lei cu „Peco Sălaj" - S.A.
 • 106 acțiuni reprezentând 415 mii lei cu „Peco Sibiu” - S.A.
 • 115 acțiuni reprezentând 460 mii lei cu „Peco Suceava” - S.A.
 • 59 acțiuni reprezentând 230 mii lei cu „Peco Teleorman” - S.A.
 • 422 acțiuni reprezentând 1.640 mii lei cu „Peco Timiș” - S.A.
 • 65 acțiuni reprezentând 255 mii lei cu „Peco Tulcea” - S.A.
 • 81 acțiuni reprezentând 315 mii lei cu „Peco Vaslui” - S.A.
 • 65 acțiuni reprezentând 255 mii lei cu „Peco Vîlcea" - S.A.
 • 79 acțiuni reprezentând 310 mii lei cu „Peco Vrancea” - S.A.
 • 851 acțiuni reprezentând 3.300 mii lei cu „Competrol” - S.A.
 • 1.349 acțiuni reprezentând 13.995 mii lei cu „Petrotrans” - S.A.
 • 308 acțiuni reprezentând 1.180 mii lei cu „Oilreg" - S.A.

Din capitalul social inițial al Societății comerciale „Transpeco” - S.A. un număr de 7.913 acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, reprezentând 39.565 mii lei, în întregime subscrise de acționari, sunt deținute, pentru stat, de Societatea comercială „Peco” - S.A.

Capitalul social este subscris în întregime de statul român, în calitate de acționar unic, și vărsat în întregime la data constituirii societății.

Articolul 8
Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat, conform legii, care se păstrează la sediul societății sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 9
Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, prin emiterea de acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 10
Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care va decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 11

Majorarea sau reducerea capitalului societății, atât timp cât capitalul este deținut integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înființat societatea.

Articolul 12
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată, potrivit legii, conferă acționarului dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, precum și la alte drepturi prevăzute în statut.

Acționarii și salariații societății se bucură de dreptul de preempțiune. Deținerea acțiunii implică adeziunea la statut cu toate modificările suferite.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le dețin.

Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții numai asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei-părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuată în condițiile prezentului statut.

Articolul 13
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 14
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă, în cel puțin 2 ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

După 6 luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 15
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere a societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a asociaților are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, inclusiv cenzorii supleanți, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă;

c) alege directorul general (coordonator) și adjuncții acestuia, le stabilește remunerarea, îi descarcă de activitate și îi revocă; directorul este și președintele consiliului de administrație;

d) stabilește salarizarea personalului angajat, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzută de lege;

e) stabilește nivelul de salarizare a membrilor consiliului de administrație, a directorului general (coordonator), a membrilor comitetului de direcție și ai comisiei de cenzori, în conformitate cu prevederile legii;

f) stabilește bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul următor;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de profit și pierderi, după ascultarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă dividendele;

h) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabilește competențele și nivelul de contractare a împrumuturilor bancare, a creditelor comerciale și a garanțiilor; aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

i) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale, filiale, reprezentanțe și agenții;

j) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, la modificarea numărului de acțiuni sau a valorii nominale a acestora, precum și la cesiunea acțiunilor;

k) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

l) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societății;

m) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății cu referire la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții;

n) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

o) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorului general (coordonator), adjuncților acestuia, precum și a cenzorilor pentru pagube pricinuite societății;

p) hotărăște în orice alte probleme privind societatea.

Hotărârile în problemele prevăzute la litera j), k) și l) vor putea fi aduse la îndeplinire numai după aprobarea lor de către organul care a aprobat constituirea societății, în perioada în care statul este acționar unic.

Articolul 16
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Ele se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul din vicepreședinți, pe baza împuternicirii date de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la 2 luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul în curs.

Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea comisiei de cenzori, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv, cu excepția primilor 2 ani de la înființarea societății.

Adunarea generală a acționarilor se convoacă, prin scrisori recomandate sau telex, la adresele indicate de acționar prin contractul de societate, sau la acelea notificate în scris societăți ulterior, cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății.

Convocarea va cuprinde data, locul și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă și textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în alt loc din aceeași localitate.

Pentru adunările generale ordinare, o dată cu convocarea, se trimit acționarilor bilanțul și contul de profit și pierderi, raportul cenzorilor, raportul cu privire la activitatea societății pentru exercițiul expirat, precum și proiectele programului de activitate și de buget pe anul următor.

Articolul 17
Organizarea adunării generale a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele desemnează, dintre acționari, unul sau doi secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, arătând capitalul pe care îl reprezintă fiecare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat și va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarii care l-au întocmit. El va cuprinde mențiuni privind data și locul adunării, acționarii prezenți și capitalul pe care îl reprezintă fiecare, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor, în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Articolul 18
Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărâri cu votul acționarilor reprezentând majoritatea absolută a capitalului social.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, cu excepția cazurilor când legea prevede altfel.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea acestora, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 19

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului împuterniciților statului persoanele care, potrivit legii, au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului își desfășoară activitatea în conformitate cu propriul său regulament de organizare și funcționare.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 20
Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 15 administratori, aleși de adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acționari.

Alegerea administratorilor se face dintre persoanele desemnate de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant. Adunarea generală va alege, ca nou administrator, o persoană indicată de aceiași acționari care au desemnat pe predecesorul său. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administrație persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Componența consiliului de administrație și desemnarea membrilor acestuia se stabilesc de adunarea generală a acționarilor. La prima ședință, consiliul de administrație alege, dintre membrii săi, 1-3 vicepreședinți.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății, ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi și ia decizii cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor săi. El este prezidat de președinte iar, în lipsa acestuia, de unul din vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele numește un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc, conform ordinii de zi aprobate de consiliu, pe baza proiectului comunicat de președinte, cu cel puțin 5 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței care se scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretarul consiliului.

Consiliul de administrație poate delega unuia sau mai multor membri ai săi unele împuterniciri pe probleme limitate și poate recurge la experți pentru studierea anumitor probleme.

Președintele îndeplinește și funcția de director general (coordonator), în care calitate asigură conducerea curentă a societății și aduce la îndeplinire deciziile adunării generale a acționarilor și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație sau, în lipsa acestuia, de către unul din vicepreședinți desemnat de consiliu, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor. Persoana care reprezintă societatea semnează actele ce o angajează față de terți.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele, vicepreședinții, membrii consiliului de administrație, directorul general (coordonator), directorii executivi ai societății, sunt răspunzători, individual sau solidar, după caz, față de societate, pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la statut sau pentru greșeli în administrarea societății. În astfel de situații, ei vor putea fi revocați prin decizia adunării generale a acționarilor.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale „Transpeco” - S.A. este compus din 3 administratori numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort. Consiliul de administrație este condus de un președinte care îndeplinește și funcția de director general (coordonator) al societății.

Articolul 21
Atribuțiile consiliului de administrație

Consiliul de administrație are în principal următoarele atribuții:

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) elaborează și aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a societății prin care se stabilesc îndatoririle și responsabilitățile personalului societății, pe compartimente;

c) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor acordate;

d) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;

e) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie);

f) stabilește tactica și strategia de marketing;

g) aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate;

h) supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de profit și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

i) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Comitetul de direcție
Articolul 22

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție, compus din membrii aleși din consiliul de administrație, fixându-le în același timp și salariile potrivit legii.

În perioada în care statul este acționar unic atribuția prevăzută la alineatul de mai sus se execută cu acordul ministerului de resort.

Președintele îndeplinește și funcția de director general în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aduce la îndeplinire deciziile consiliului de administrație, în limitele activității societății.

Deciziile comitetului de direcție se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi.

Comitetul de direcție este obligat să prezinte, la fiecare ședință a consiliului de administrație registrul său de deliberări.

În comitetul de direcție votul nu poate fi dat prin delegație.

Capitolul VII
Gestiunea societății
Articolul 23
Comisia de cenzori

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori formată din 3 membri aleși de adunarea generală a acționarilor. Adunarea generală a acționarilor alege, de asemenea, același număr de cenzori supleanți, care vor înlocui în caz de nevoie pe cenzorii titulari.

Pentru a putea exercita dreptul de control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea societății, situația patrimoniului, a profitului și pierderilor.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de profit și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris, prin care propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de profit și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul său de vedere asupra propunerilor de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului și obiectului societății.

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale a acționarilor.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de consiliul de administrație, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepția primilor doi ani de la constituirea societății), sau ori de câte ori consideră necesar pentru alte situații privind încălcarea dispozițiilor legale și statutare.

Atribuțiile comisiei de cenzori și modul de funcționare a comisiei de cenzori, precum și drepturile și obligațiile cenzorilor se completează și cu alte îndatoriri prevăzute de lege.

Cenzorii sunt responsabili față de societate pentru prejudiciile cauzate acesteia prin neîndeplinirea sau îndeplinirea cu rea-credință a atribuțiilor ce le revin, conform prezentului statut.

Cenzorii și cenzorii supleanți se numesc pe o perioadă de maximum 3 ani și pot fi realeși; numărul cenzorilor trebuie să fie impar.

Sunt incompatibile cu calitatea de cenzor persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals sau uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, abuz în serviciu, trafic de influență, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societățile comerciale.

Sunt, de asemenea, incompatibile cu calitatea de cenzor, persoanele care sunt rude sau afini până la al patrulea grad, soții administratorilor, precum și cei care primesc, sub orice formă, pentru alte funcții decât aceea de cenzor, un salariu sau o remunerație de la administratori sau de la societate.

Capitolul VIII
Activitatea societății
Articolul 24
Exercițiul economico-financiar

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie ale fiecărui an, cu excepția primului an de funcționare, când începe la data înființării societății.

Articolul 25
Personalul societății

Personalul de conducere a societății și cenzorii sunt aleși de adunarea generală a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, personalul de conducere și cenzorii vor fi numiți de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Restul personalului este angajat de către consiliul de administrație sau de către directorul general (coordonator) al societății comerciale.

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și a cotei de asigurări sociale se face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite de către consiliul de administrație sau de către directorul general al societății comerciale.

Articolul 26
Amortizarea fondurilor fixe

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Articolul 27
Reparații capitale și investiții

Lucrările de reparații capitale și investiții noi se vor executa pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor. Fondurile necesare se asigură prin includerea cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al producției, al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost efectuate, sau eșalonat, pe mai mulți ani.

Articolul 28
Evidența contabilă și bilanțul contabil

Societatea va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 29
Calculul și repartizarea beneficiilor

Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Beneficiul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Din beneficiul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor, precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezervă care va fi cel puțin 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal, rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate, în condițiile legii, în cel mult 2 luni de la aprobarea bilanțului de către adunarea generală a acționarilor.

În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Capitolul IX
Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii
Articolul 30
Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi transformată în alta formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor. În perioada în care statul este acționar unic, transformarea formei juridice a societății se va putea face după obținerea aprobărilor legale.

Noua societate va îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicitate prevăzute de lege.

Articolul 31
Dizolvarea societății

Următoarele situații duc La dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
 • hotărârea adunării generale a acționarilor;
 • pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • împrejurări de forță majoră și consecințele lor, dacă acestea durează mai mult de 6 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
 • falimentul;
 • numărul de acționari scade sub 5, mai mult de 6 luni;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.

Dizolvarea poate fi cerută de oricare dintre acționari.

Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Articolul 32
Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 33
Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoanele juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Capitolul X
Dispoziții finale
Articolul 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Articolul 35

Prin acțiunile întreprinse, societatea va acționa să prevină starea de faliment.

 1. Hotărârea Guvernului nr. 115 din 15 februarie 1991 este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 20 martie 1991.
 2. 2,0 2,1 Anexele nr. 2 (2.1-2.45) și 3 (3.1-3.46) se comunică celor interesați.
 3. Mijloace fixe + mijloace circulante.