autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării în România a „Fundației americano-române de ajutor medical I.N.C.” - Filiala București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză funcționarea pe teritoriul României a Filialei „Fundației americano-române de ajutor medical I.N.C.”, persoană juridică de drept privat, cu sediul principal în Statele Unite ale Americii, ținutul Pinellas, statul Florida, 1343 West Bay Drive, 77101, orașul Largo, conform actului constitutiv și statutului anexate[1] la prezenta hotărâre și cu domiciliul ales în România, municipiul București, str. George Vraca nr. 7, apartament 26, sector 1.

  1. Anexele au fost transmise celor interesați.