autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea funcționării în România a asociației „Illien Adoptions International” Ltd., pe o durată de 2 ani
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză funcționarea pe teritoriul României a asociației fără scop lucrativ „Illien Adoptions International” Ltd., cu sediul în 1250, Piedmont Avenue, N.E. Atlanta, Georgia, Statele Unite ale Americii, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea pentru persoanele juridice nr. 21/1924, pe o durată de 2 ani.

Art. 2. - Asociația va funcționa în România conform obiectului său de activitate prevăzut în statutul anexă[1] la prezenta hotărâre, cu respectarea legislației române în materie.

Art. 3. - Asociația va beneficia în România de toate drepturile prevăzute de legislația română.

  1. Anexa a fost transmisă celor interesați.