autentificare cu OpenID
Lege pentru ratificarea Protocolului privind desființarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 decembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 noiembrie 1991.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se ratifică Protocolul privind desființarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Budapesta la 28 iunie 1991.


[modificare] Protocol privind desființarea Consiliului de Ajutor Economic Reciproc[1]

Guvernele Republicii Bulgaria, Republicii Federative Cehe și Slovace, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Polonia, României, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Republicii Ungare și Republicii Socialiste Vietnam
au convenit asupra celor ce urmează:
Articolul 1

1. Să înceteze valabilitatea Statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Sofia la 14 decembrie 1959, cu modificările introduse în acesta prin protocoalele din 21 iunie 1974 și 28 iunie 1979, și a Convenției privind capacitatea juridică, privilegiile și imunitățile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnată la Varșovia la 27 iunie 1985, la 90 de zile după intrarea în vigoare a prezentului protocol.

2. De la data încetării valabilității statutului și convenției, menționate la pct. 1 al acestui articol, se desființează Consiliul de Ajutor Economic Reciproc.

Articolul 2

Prezentul protocol intră în vigoare din ziua semnării.

Protocolul a fost întocmit în zece exemplare originale în limba rusă.

Nouă exemplare ale protocolului se predau părților semnatare. Cel de-al zecelea exemplar se predă spre păstrare împreună cu arhiva C.A.E.R.

Încheiat la 28 iunie 1991 la Budapesta.

  1. Traducere.