autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Componența nominală a comisiilor permanente ale Senatului se modifică după cum urmează:

1. La Comisia economică și pentru problemele de industrie, comerț, transporturi, telecomunicații, servicii

  • Popa Ion Gheorghe (Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale) se înlocuiește cu Tălpeanu Mihai (Grupul parlamentar al Frontului Salvării Naționale).

2. La Comisia pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură, protecția mediului înconjurător

  • Manolache Adrian (fost Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - P.E.R.) se înlocuiește cu Vasilescu Valentin (Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - P.E.R.).

3. La Comisia pentru apărare și asigurarea ordinii publice

  • Voica Mircea (Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal) se înlocuiește cu Vasilescu Valentin (Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal - P.E.R.).

4. La Comisia de politică și pentru drepturile fundamentale ale omului și cetățeanului

  • Szöcs Geza-Ștefan (Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România) se înlocuiește cu Hosszu Zoltan (Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România).

5. La Comisia pentru artă, cultură și mijloace de informare în masă

  • Săndulescu Ionel (Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal) se înlocuiește cu Voica Mircea (Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal).