autentificare cu OpenID
Hotărâre privind cooperarea cu parteneri străini pentru lucrări de cercetare geologică, de dezvoltare și pentru creșterea factorului de recuperare, pe perimetre cu grad avansat de explorare și exploatare din gestiunea Regiei autonome a petrolului „Petrom”
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Regia autonomă a petrolului „Petrom” se autoriză să organizeze o competiție internațională pentru selecționarea partenerilor, să negocieze și să încheie contracte privind concesionarea unor suprafețe pentru lucrări de prospecțiune-explorare pe riscul integral al partenerilor externi, precum și pentru lucrări de dezvoltare și de creștere a factorului de recuperare, cu participarea ambelor părți, în perimetrele și pe structurile prevăzute în anexele nr. 1[1] și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru amplasarea obiectivelor cu caracter permanent sau cu funcționare îndelungată, precum și pentru lucrări de prospecțiune-explorare și exploatare, se vor obține, în prealabil, avizele ministerelor de specialitate, cu respectarea legislației în vigoare de proprietate asupra terenurilor care urmează să constituie perimetrele concesionabile.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
perimetrelor și a structurilor petrolifere oferite pentru cooperare cu firme străine

P1 Perimetrul Nord Ploiești

Suprafață aproximativă = 812 kmp.
Coordonate geografice (lat. - long.)
 1. N 45°20'36" E 25°59'21"
 2. N 45°20'25" E 26°16'34"
 3. N 45°04'14" E 26°16'12"
 4. N 45°04'20" E 26°06'41"
 5. N 44°57'35" E 26°06'33”
 6. N 44°57'39" E 25°58'57"
 7. N 45°00'21" E 25°58'59"
 8. N 45°00'22" E 25°57'05"
 9. N 45°03'04" E 25°57'08”
 10. N 45°03'03" E 25°59'02"
Structuri petrolifere pentru cooperare, din P1:
 • Copăceni - Opăriți - Predeal - Sărari - Boldești

P2 Perimetrul Tîrgoviște

Suprafață aproximativă = 975 kmp.
 1. N 45°10'01" E 25°20'59"
 2. N 45°01'55" E 25°43'53"
 3. N 45°09'49" E 25°43'47"
 4. N 45°01'48" E 25°45'41"
 5. N 44°53'42" E 25°45'25"
 6. N 44°53'44" E 25°41'47"
 7. N 44°51'02" E 25°41'45"
 8. N 44°51'05" E 25°30'22"
 9. N 44°53'47" E 25°30'23"
 10. N 44°53'49" E 25°24'41"
 11. N 44°56'31" E 25°24'43"
 12. N 44°56'31" E 25°22'49"
 13. N 44°59'13" E 25°22'50"
 14. N 44°59'13" E 25°20'56"
Structuri petrolifere pentru cooperare, din P2:
 • Teiș
 • Tîrgoviște - Răzvad - Gura Ocniței - Moreni

P3 Perimetrul Pitești

Suprafață aproximativă = 4.087 kmp.
 1. N 45°09'57" E 24°21'59"
 2. N 45°10'01" E 25°20'59"
 3. N 44°59'13" E 25°20'56"
 4. N 44°59'13" E 25°22'50"
 5. N 44°56'31" E 25°22'49"
 6. N 44°56'31" E 25°24'43"
 7. N 44°53'49" E 25°24'41"
 8. N 44°53'47" E 25°30'23"
 9. N 44°48'23" E 25°30'20"
 10. N 44°48'25" E 25°24'39"
 11. N 44°43'01" E 25°24'37"
 12. N 44°42'57" E 24°22'08"
Structuri petrolifere pentru cooperare, din P3:
 • Cocu - Slătioarele - Hințești

P4 Perimetrul Tîrgu Jiu

Suprafață aproximativă = 4.062 kmp.
 1. N 45°09'11" E 23°11'15"
 2. N 45°09'57" E 24°21'50"
 3. N 44°42'57" E 24°22'08"
 4. N 44°42'39" E 23°46'10"
 5. N 44°49'24" E 23°46'01"
 6. N 44°48'57" E 23°11'53"
Structuri petrolifere pentru cooperare, din P4:
 • Țicleni

P5 Perimetrul București

Suprafață aproximativă = 3.850 kmp.
 1. N 44°40'20" E 25°17'01"
 2. N 44°39'52" E 26°21'20"
 3. N 44°16'55" E 26°20'48"
 4. N 44°17'12" E 25°52'37"
 5. N 44°21'15" E 25°52'41"
 6. N 44°21'23" E 25°31'59"
 7. N 44°14'38" E 25°31'55"
 8. N 44°14'42" E 25°03'45"
 9. N 44°21'27" E 25°03'46"
 10. N 44°21'27" E 25°09'24"
 11. N 44°28'12" E 25°09'26"
 12. N 44°28'11" E 25°16'58"
Structuri petrolifere pentru cooperare, din P5:
 • Glavacioc
 • Blejești

P6 Perimetrul Moinești

Suprafață aproximativă = 1.781 kmp.
 1. N 46°41'24" E 26°18'27"
 2. N 46°41'05" E 26°41'59"
 3. N 46°41'21" E 26°41'46"
 4. N 46°34'19" E 26°43'44"
 5. N 46°26'13" E 26°43'28"
 6. N 46°26'09" E 26°47'23"
 7. N 46°07'16" E 26°46'46"
 8. N 46°03'30" E 26°31'14"
 9. N 46°19'38" E 26°31'35"
 10. N 46°19'48" E 26°17'56"
Structuri petrolifere pentru cooperare, din P6:
 • Chilii Est și Vest - Toporu
 • Uture - Piatra Crăpată - Moinești Oraș.
 1. Anexa nr. 1 se comunică celor interesați.