autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea efectivelor Ministerului de Interne
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Efectivele Ministerului de Interne, la pace, se suplimentează cu 1.040 posturi necesare pentru organizarea Sistemului național informatic de evidență a populației.

Structura personalului care se suplimentează, precum și eșalonarea acestuia pe ani și corpuri sunt prevăzute în anexa[1] la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Fondurile necesare realizării acestei acțiuni pe anul 1992 se asigură în cadrul volumului total al cheltuielilor ce se vor aproba Ministerului de Interne prin bugetul administrației centrale de stat.

  1. Anexa se comunică celor interesați.