autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții „Dezvoltarea capacității stației de epurare Iași”, etapa a IV-a, din municipiul Iași
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă obiectivul de investiții „Dezvoltarea capacității stației de epurare Iași”, etapa a IV-a, din municipiul Iași, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Dezvoltarea capacității stației de epurare Iași”, etapa a IV-a, din municipiul Iași


Studiu tehnico-economic

1. Titular: Prefectura județului Iași

2. Beneficiar: Regia autonomă de gospodărie comunală apă-canal Iași

3. Amplasament: Obiectivul se va amplasa în extravilanul municipiului Iași, pe terenuri agricole.

4. Necesitatea și oportunitatea investiției: creșterea consumului de apă potabilă și industrială la 6.450 l/s impune extinderea stației de epurare cu 1.200 l/s, ajungând la capacitatea de 5.400 l/s.

5. Indicatorii tehnico-economici:

 • valoarea totală a investiției - mii lei - 1.450.000[1]
  din care:
  • construcții-montaj - mii lei - 1.120.000
  • utilaje - mii lei - 237.000
 • eșalonarea investiției (inv. / C + M)
  • An I - mii lei/an - 165.000 / 130.000
  • An II - mii lei/an - 575.000 / 450.000
  • An III - mii lei/an - 710.000 / 540.000
 • capacități:
  • epurare mecanică și biologică - l/s - 1.200
  • deshidratare nămol - l/s - 4.200
  • biogaz - tcc/an - 1.000
 • costul apei epurate - lei/mc - 3,36
 • volumul anual de încasări - mii lei - 140.020
 • cheltuieli la 1.000 lei încasări - lei - 908
 • valoarea acumulărilor anuale (profit) - mii lei - 12.892
 • durata:
  • de realizare a investiției - luni - 36
  • de punere în funcțiune până la asigurarea principalilor indicatori tehnico-economici - luni - 3
 • locuri de muncă nou create - 41

6. Factori de risc: încărcarea seismică corespunzătoare perioadei de colț (Tc) - 1,0 sec. și zonei seismice de calcul C, conform prevederilor Normativului P.100-91.

7. Măsuri pentru protecția mediului înconjurător: evacuarea apelor epurate în emisar se va încadra în parametrii impuși prin avizul Ministerului Mediului, de 15 mg/l CBO5 și 25 mg/l suspensii.

8. Finanțarea obiectivului se va face în limita fondurilor alocate, anual, prin bugetul local, conform listelor de investiții aprobate, potrivit legii.

 1. Valoarea calculată în prețuri actualizate la data avizării.