autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea ieșirii din indiviziune, prin cumpărarea de către stat a cotei-părți indivize dintr-un imobil situat în județul Mureș
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
În aplicarea prevederilor art. 9 din Decretul nr. 841/1964,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză ieșirea din indiviziune, prin cumpărarea de către stat a cotei-părți indivize de 1/2 din imobilul situat în comuna Miercurea Nirajului, strada Teilor nr. 48, județul Mureș, identificat potrivit planurilor de situație nr. 1-3 anexate[1].

Coproprietara imobilului prevăzut la alin. 1, doamna Szenkovitz Ilona, domiciliată în comuna Mănăstireni nr. 61, județul Cluj, va primi suma de 229.999 lei, reprezentând contravaloarea cotei-părți de 1/2 ce urmează a fi cumpărată de stat.

  1. Anexa se comunică celor interesați.