autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Amenajarea râului Jijia în zona Țigănași” din județul Iași
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic al obiectivului de investiții „Amenajarea râului Jijia în zona Țigănași” din județul Iași, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici prevăzuți în anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Studiul tehnico-economic
al obiectivului de investiții „Amenajarea râului Jijia în zona Țigănași” din județul Iași, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici

Titular: Ministerul Mediului.

Beneficiar: Regia „Apele române” - R.A.

Amplasament: În albia majoră a râului Jijia, între amenajarea piscicolă Vlădeni și intersecția cu drumul național DN 24 C.

Indicatorii tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției - mii lei - 626.000
din care:
  • construcții-montaj - mii lei - 533.000
Capacitatea
  • regularizări - km - 22
  • diguri - km - 30,8
Durata de realizare a investiției - luni - 24

Factori de risc: Obiectele investiției se încadrează în clasa a IV-a de importanță, conform STAS nr. 4273-83 și 4068/2-87.

Finanțarea investiției: Finanțarea investiției se va face în limita fondurilor alocate anual prin bugetul administrației centrale de stat, conform listelor de investiții aprobate, potrivit legii.