autentificare cu OpenID
Comunicat al Consiliului Frontului Salvării Naționale
 • semnat: Consiliul Frontului Salvării Naționale

Prăbușirea odioasei dictaturi a clanului Ceaușescu a adăugat o ultimă pagină cronicii sângeroase a anilor de suferințe îndurate de poporul român. Elemente declasate și iresponsabile rămase fidele tiranului au încercat să continue practica teroristă a vechiului regim, dedându-se la provocări, atacuri asupra populației civile, ucigând fără discriminare oameni neînarmați, atacând instituții publice, întreprinderi industriale, obiective militare, unități comerciale, spitale și locuințe.

Poporul român și-a afirmat încă o dată uriașa energie morală descătușată de voința sa eliberatoare.

Armata și-a făcut datoria, ca și o mare parte din lucrătorii Ministerului de Interne.

Revoluția a învins.

În vederea restabilirii complete a situației și a asigurării liniștii necesare unei vieți normale în societatea noastră liberă, Consiliul Frontului Salvării Naționale hotărăște adoptarea unor măsuri excepționale, imperios necesare momentului actual:

 1. O încetare completă și imediată a focului pe întreg teritoriul țării. Oricine va încălca această dispoziție se va face vinovat de crimă împotriva poporului român, fiind pasibil de cea mai promptă și necruțătoare pedeapsă. Să nu mai fie vărsată nici o picătură de sânge.
  Totodată, orice act de vandalism și distrugere, precum și răzbunările personale, se situează în afara legii, pătând noblețea revoluției noastre.
  Vinovăția dictatorului și a foștilor săi lachei în fața istoriei și a legilor va fi stabilită de tribunale, care vor hotărî cu toată severitatea sancțiunile cuvenite pentru acțiunea de distrugere a țării.
 2. Armata este singura deținătoare a armelor, brațul ferm al apărării intereselor poporului. Toți care au intrat în aceste zile în posesia armamentului și a munițiilor, indiferent de împrejurări, trebuie să-l predea de urgență, cel mai târziu până luni 25 decembrie ora 17. Cei care nu se vor supune acestor prevederi se vor face vinovați de încălcarea gravă a legalității, fiind pedepsiți cu cea mai mare severitate.
 3. Unitățile Ministerului de Interne se vor integra Ministerului Apărării Naționale care preia comanda unică asupra tuturor trupelor și mijloacelor de luptă ale țării.
  Organele de miliție și pompierii își păstrează toate atribuțiile specifice, pe care trebuie să și le exercite cu toată fermitatea.
 4. Conducerile și toți oamenii muncii sunt chemați să asigure protecția unităților economice, comerciale, sanitare, de învățământ, știință și cultură. Societatea românească trebuie să funcționeze normal prin contribuția devotată a fiecăruia dintre noi.
  De asemenea, facem apel la toți concetățenii să sprijine organele de ordine în asigurarea integrității localurilor ambasadelor și imunitatea diplomaților.
 5. Organele noilor structuri ale democrației trebuie să-și înceapă urgent activitatea de refacere a țării, constituindu-se ferm, intrând imediat în subordinea consiliului și adoptând, împreună cu acesta, măsurile de ordin politic, social, administrativ și economic, absolut necesare primelor etape ale reconstrucției.
  Fie ca primul Nou An liber să aducă în România, o dată cu bucuria eliberării, liniștea și calmul care ne vor permite asumarea tuturor răspunderilor unui popor care-și afirmă demnitatea.
  Consensul național, conlucrarea forțelor creatoare ale țării, tuturor categoriilor sociale de orice naționalitate constituie condiția vitală și garanția înfăptuirii obiectivelor fundamentale ale procesului revoluționar în România.
*

După ce Virgil Măgureanu a dat citire Comunicatului Consiliului Frontului Salvării Naționale, a luat cuvântul Ion Iliescu, care a spus:

Ținând seama de fenomenele grave care se produc în societatea noastră - rezultat al vidului de putere care s-a creat prin răsturnarea dictaturii și al actelor teroriste care au continuat - deși, precum vedeți, sunt în slăbire - dar și al unor manifestări de oarecare anarhie - este absolut necesar să realizăm o unitate de acțiune a tuturor forțelor interesate în redresarea țării, să curmăm orice acțiuni care pot sa împiedice însănătoșirea vieții noastre, desfășurarea activității normale în toate sectoarele de activitate, asigurarea securității individuale a tuturor cetățenilor, condiții normale pentru desfășurarea vieții pașnice a țării. Acesta este sensul tuturor măsurilor care sunt preconizate în acest comunicat, pentru care cerem sprijinul activ al tuturor celor interesați în realizarea până la capăt a obiectivelor transformărilor revoluționare, într-adevăr revoluționare, care au loc în țara noastră.