autentificare cu OpenID
Hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se alege în funcția de vicepreședinte al Senatului domnul senator Kozsokar Gabor, Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România.