autentificare cu OpenID
Normele Nr. V/2288/66 privind regimul conturilor valutare ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, în condițiile introducerii convertibilității interne, limitate, a leului
  • semnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu

Banca Națională a României

Potrivit reglementărilor în vigoare, încasările și plățile pe teritoriul României se efectuează numai în moneda națională „leul". Operațiuni de încasări și plăți în valută se pot efectua numai în zone cu regim vamal, fiscal și de plăți special, pe baza și în condițiile autorizării date în acest scop de Banca Națională a României.

Moneda națională „leul" are numai circulație internă. Introducerea sau scoaterea din țară a bancnotelor sau altor înscrisuri de valoare exprimate în lei este interzisă, cu excepția situațiilor reglementate expres de Banca Națională a României. Începând cu data introducerii convertibilității interne, limitate, a leului, agenții economici, indiferent de forma de organizare, nu vor mai avea conturi valutare.

Persoanele juridice române, în cazuri speciale, pot deschide conturi valutare în țară sau în străinătate, numai cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României și cu respectarea reglementărilor legale.

Persoanele fizice pot deține sume în valută, în numerar sau în conturi bancare.

Față de reglementările sus-menționate, societățile bancare sunt autorizate să deschidă în evidențele lor conturi valutare pentru categoriile de persoane juridice și persoane fizice ce vor fi arătate în continuare și să urmărească prin controlul bancar ca derularea operațiunilor prin aceste conturi să se efectueze conform prevederilor din prezentele norme.

1. Pot avea conturi valutare la societățile bancare din România:

a) persoanele fizice și persoanele juridice nerezidente în România din punct de vedere valutar:

  • persoanele fizice cu domiciliul în străinătate;
  • firmele cu sediul în străinătate, care nu sunt înregistrate în România;
  • reprezentanțele în România ale firmelor străine;
  • misiunile diplomatice și consulare ale statelor străine în România și personalul străin al acestora;
  • birourile, reprezentanțele etc. din România ale organizațiilor străine și organismelor internaționale;
  • alte categorii de persoane fizice și juridice care, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt considerate nerezidente din punct de vedere valutar.

Persoanele fizice și juridice nerezidente sus-menționate pot dispune în mod liber de disponibilitățile din conturile valutare deschise la societățile bancare din România pentru orice plăți în valută în străinătate sau le pot schimba în lei pentru efectuarea de plăți în lei pe teritoriul României. Schimbul în lei al acestor disponibilități se poate efectua numai prin băncile sau casele de schimb valutar autorizate din România;

b) societățile comerciale constituite în România cu participare străină de capital.

Conturile valutare ale acestor societăți pot fi alimentate numai cu disponibilități în valută reprezentând aportul la capital vărsat în devize libere de partea străină și cu majorările ulterioare de capital în valută transferate din străinătate.

Disponibilitățile din aceste conturi pot fi utilizate pentru operațiuni de plăți externe sau pot fi preschimbate în lei, la cursul de schimb al zilei, la societățile bancare din România.

Societățile bancare din România sunt autorizate să efectueze plățile externe dispuse de titularii conturilor valutare deschise în evidențele lor, cu verificarea încadrării în limita disponibilităților din cont și în reglementările legale în vigoare privind plățile respective;

c) persoanele juridice române care au ca obiect activități în domeniul social, cultural-sportiv sau de altă natură, de interes obștesc sau în interesul persoanelor fizice și al grupurilor sociale pe care le reprezintă și care nu au ca scop realizarea de activități economice profitabile (organizații, uniuni, asociații, ligi, federații etc.).

Conturile valutare ale acestor titulari pot fi alimentate cu sume în valută provenind din cotizațiile membrilor, ajutoare, donații sau din alte surse specifice activității lor. La depunerile de sume în valută în cont, precum și în cazul primirii de sume prin transferuri bancare din străinătate, titularii conturilor vor declara în scris societății bancare la care este deschis contul, proveniența sumei respective.

Disponibilitățile din aceste conturi pot fi utilizate numai pentru plăți externe legate de obiectul de activitate al titularului contului.

Societățile bancare vor verifica încadrarea plăților respective în limita disponibilităților din conturi și în reglementările în vigoare privind efectuarea operațiunilor cu mijloace de plată străine;

d) casele de schimb valutar.

Disponibilitățile din conturile în valută ale acestor societăți comerciale se pot utiliza numai pentru operațiunile proprii, în conformitate cu Normele Băncii Naționale a României nr. V/630/36 din 1991 și autorizațiile de funcționare eliberate de Banca Națională a României;

e) societățile comerciale care sunt autorizate de Banca Națională a României să efectueze vânzări de mărfuri cu amănuntul cu plata în valută, conform Normelor Băncii Naționale a României nr. V/398/23/1991, pentru sumele în valută încasate din vânzarea mărfurilor.

Disponibilitățile din aceste conturi se vor utiliza pentru plata mărfurilor importate în consignație, precum și a celor importate cu plata la vedere.

Profiturile în valută realizate din activitatea de vânzare cu amănuntul în valută se cedează băncilor comerciale la care sunt deschise conturile în valută, contra lei, la cursul de schimb în vigoare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii balanței de verificare;

f) persoanele juridice, pentru sumele în valută primite din străinătate cu titlu de donație, ajutor etc. și cu clauză de utilizare pentru anumite scopuri precizate în mod expres de ordonatori (dotare, retehnologizare, pregătirea personalului etc.);

g) persoanele fizice rezidente în România.

Sumele în valută deținute de persoanele fizice rezidente în România în conturi personale deschise la societățile bancare pot fi utilizate în mod liber de către titulari pentru plăți externe în valută sau pot fi ridicate, în numerar, pentru efectuarea de operațiuni curente, cu respectarea prevederilor Regulamentului emis de Banca Națională a României cu privire la efectuarea operațiunilor curente și a transferurilor de capital cu mijloace de plată străine și ale normelor de aplicare a acestuia.

Schimbul valutar al acestor disponibilități se poate efectua numai prin băncile și casele de schimb valutar autorizate potrivit normelor Băncii Naționale a României.

2. Agenții economici și celelalte categorii de persoane juridice române pot deschide conturi valutare la bănci din străinătate, numai în cazuri speciale și cu autorizarea prealabilă a Băncii Naționale a României.

Operațiunile de încasări și plăți prin aceste conturi se efectuează în conformitate cu condițiile prevăzute în autorizația dată de Banca Națională a României.

3. Misiunile diplomatice și consulare ale statelor străine în România, precum și alte persoane juridice nerezidente care sunt înregistrate în România și realizează sume în lei din activități legale pe teritoriul României, pot păstra aceste disponibilități în conturi în lei deschise la societățile bancare din România.

La fiecare alimentare a contului în lei, titularul acestuia are obligația să declare în scris societății bancare la care este deschis contul, proveniența sumelor de lei și să anexeze în fotocopie documentele pe baza cărora s-a efectuat încasarea sumelor de lei în România.

Disponibilitățile din conturile în lei se pot folosi în mod liber pentru plăți în lei pe teritoriul României.

4. Pentru plățile din conturile valutare menționate în prezentele norme care reprezintă transferuri de capital cu mijloace de plată străine, societățile bancare vor urmări și asigura aplicarea reglementărilor din Normele nr. V/1471/57 din 7 octombrie 1991 privind modul de efectuare a transferurilor de capital cu mijloace de plată străine emise de Banca Națională a României.