autentificare cu OpenID
Hotărâre privind finanțarea participării României la Expoziția universală „Era descoperirilor” - Sevilla - 1992
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Participarea României la Expoziția universală cu tema „Era descoperirilor”, care va avea loc la Sevilla - Spania - în perioada 20 aprilie - 12 octombrie 1992, se organizează de un colectiv format din reprezentanți ai Ministerului Culturii, Ministerului Învățământului și Științei, Ministerului Comerțului și Turismului, Academiei Române, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Uniunii Arhitecților, Asociației „Știință și Responsabilitate”, Camerei de Comerț și Industrie a României, Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

Acțiunile privind realizarea expoziției se efectuează de către sau sub coordonarea „ARTEXPO" (Oficiul Național pentru Documentare și Expoziții de Artă) din subordinea Ministerului Culturii.

Art. 2. - În vederea asigurării resurselor financiare necesare pentru organizarea și derularea în condiții optime a prezenței României la „EXPO '92” se constituie un fond special, conform anexei.

Art. 3. - Garantarea securității și integrității exponatelor, pe toată durata transportului și expunerii acestora în cadrul „EXPO '92”, se face de către Ministerul de Interne, prin personal specializat.

Art. 4. - Coordonatorul general al colectivului constituit conform art. 1 din prezenta hotărâre analizează și informează periodic Guvernul în legătură cu stadiul realizării acțiunilor privind participarea României la „EXPO '92”. Desemnarea coordonatorului general al colectivului se face în condițiile stabilite în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Anexa este parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică ministerelor interesate.[1]


[modificare] Anexă

I. Fondul special destinat finanțării acțiunilor privind participarea României la „EXPO '92” este de 260 milioane lei și 390 mii dolari, care se constituie și are următoarea structură:

a) 90 milioane lei și 350 mii dolari din bugetul Ministerului Comerțului și Turismului pentru anul 1992;
b) 110 milioane lei și 10 mii dolari, sumă cu care se suplimentează bugetul Ministerului Comerțului și Turismului, din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului;
c) 30 milioane lei și 30 mii dolari, sumă cu care se suplimentează bugetul Ministerului Culturii, din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului;
d) 20 milioane lei, sumă cu care se suplimentează bugetul Ministerului Învățământului și Științei, din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului;
e) 10 milioane lei, sumă cu care se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul Informațiilor, din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Sumele menționate la lit. a) și b) se pun la dispoziția „ARTEXPO” și se utilizează de către „ARTEXPO" conform normelor financiare legale în vigoare.

II. Coordonatorul general al colectivului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre este domnul general-maior Buliga Raul, din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

  1. Nota civvic.ro: Cu toate acestea, anexa este publicată mai jos.