autentificare cu OpenID
Lege privind instituirea „Timbrului olimpic”
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 16 septembrie 1991.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se instituie, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, „Timbrul olimpic” în valoare de 5 lei, în favoarea Comitetului Olimpic Român.

Timbrul prevăzut la alin. 1 se va aplica pe fiecare bilet vândut la toate manifestările sportive din țară și este inclus în prețul de vânzare al biletului.

Încasările rezultate din aplicarea „Timbrului olimpic” nu sunt supuse la plata impozitului.

Art. 2. - Comitetul Olimpic Român, împreună cu ministerul de resort vor elabora norme de aplicare a prezentei legi, în care să se prevadă obligativitatea ținerii unei evidențe separate pentru încasările din acest timbru și asigurarea controlului cu privire la destinația fondurilor astfel realizate.

Art. 3. - Organizatorii manifestărilor sportive au obligația de a aplica timbrul mobil emis de Comitetul Olimpic Român sau de a aplica, de comun acord, timbrul încrustat pe biletele de intrare și de a vărsa sumele cuvenite, în termen de 30 de zile, în contul Comitetului Olimpic Român.

Nerespectarea dispozițiilor prevăzute la alin. 1 se sancționează cu amendă de la 10.000 la 50.000 conform prevederilor Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.