autentificare cu OpenID
Rectificare

Punctul 7 din Normele de control valutar asupra încasărilor din activitatea de export nr. V/32/1, emise de Banca Națională a României la 10 ianuarie 1992 și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 30 ianuarie 1992, se modifică și va avea următorul cuprins: „7. Prezentele norme se aplică începând cu data de 10 februarie 1992."