autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind schimbul de mărfuri cu decontarea în cliring
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
  • contrasemnat: Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Protocolul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind schimbul de mărfuri cu decontarea în cliring pe perioada 1991-1993, semnat la 24 septembrie 1991 la Plovdiv - Bulgaria.


[modificare] Protocol între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind schimbul de mărfuri cu decontarea în cliring

Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părți contractante, în conformitate cu prevederile art. 5 din Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind colaborarea economică și comercială dintre cele două țări, din 26 noiembrie 1990, și în dorința de a facilita dezvoltarea schimburilor de mărfuri între agenții economici din cele două țări,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Schimburile de mărfuri în cadrul prezentului protocol se vor efectua conform listelor „A” (exportul Republicii Bulgaria în România) și „B” (exportul României în Republica Bulgaria), anexate, care fac parte integrantă din acesta.

Listele de mărfuri „A” și „B” au un caracter orientativ și se convin anual de către părțile contractante, cel mai târziu până la 31 octombrie al anului precedent.

Listele de mărfuri pot fi completate în cursul anului și cu alte mărfuri pe baza acordului Ministerului Comerțului și Turismului al României și Ministerului Relațiilor Economice Externe al Republicii Bulgaria.

Articolul 2

Schimburile de mărfuri, conform art. 1 din prezentul protocol, se vor efectua pe baza contractelor încheiate între agenții economici ai părților contractante, care au dreptul să desfășoare activitate de comerț exterior.

Articolul 3

Prețurile mărfurilor se vor stabili în dolari S.U.A., nemijlocit, de către partenerii de contracte, pe baza prețurilor curente ale piețelor internaționale de mărfuri, potrivit condițiilor practicate în comerțul mondial.

Articolul 4

În scopul realizării tranzacțiilor conform prezentului protocol, Banca Română de Comerț Exterior și Banca Bulgară de Comerț Exterior vor deschide, reciproc, conturi de cliring în dolari S.U.A., iar în termen de o lună de la data semnării prezentului protocol vor semna un aranjament bancar, prin care vor conveni toate detaliile tehnice privind efectuarea plăților.

Conturile menționate vor funcționa echilibrat, în cadrul unui credit tehnic reciproc, fără dobândă, garantat de către guvernele celor două țări, la nivelul de 6% din valoarea listelor indicative de mărfuri anuale.

Pentru suma care depășește creditul tehnic, partea debitoare va plăti o dobândă de 6% anual.

Articolul 5

Dacă la sfârșitul fiecărui an, pe perioada cât este valabil prezentul protocol va rămâne un sold în favoarea uneia dintre părțile contractante, acest sold care include și eventualele dobânzi va fi folosit în următoarele 3 luni pentru achiziționarea de mărfuri din țara părții contractante debitoare. Dacă și după această perioadă va mai rămâne un sold în favoarea uneia dintre părțile contractante, acest sold va fi achitat cash de către partea contractantă debitoare, în dolari S.U.A., în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de 3 luni.

Articolul 6

În vederea facilitării îndeplinirii prezentului protocol, părțile contractante se vor consulta reciproc în cazurile necesare.

Reprezentanții părților contractante se vor întâlni în acest scop la propunerea uneia dintre părți, alternativ în România și Republica Bulgaria.

Articolul 7

Prezentul protocol intră în vigoare la data la care părțile contractante își notifică reciproc că toate cerințele legale pentru intrarea în vigoare au fost îndeplinite.

Prezentul protocol rămâne valabil pe o perioadă de 3 ani, dacă nici una dintre părțile contractante nu declară, prin notă scrisă, intenția de denunțare a protocolului cu 3 luni înainte de expirarea valabilității acestuia.

Prezentul protocol a fost semnat la 24 septembrie 1991 la Plovdiv, în două exemplare originale în limbile română și bulgară, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României,
Constantin Fota
Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Atanas Paparizov


Lista „A”
indicativă a mărfurilor de export din Republica Bulgaria în România pe perioada 1991-1992
Nr. crt. Denumirea mărfii U.M. Cantitate Valoare
1. Mașini-unelte și piese de schimb mii dolari - 5.000
2. Aparatură de joasă tensiune mii dolari - 3.000
3. Motoare electrice diferite mii dolari - 3.000
4. Mașini textile și piese de schimb mii dolari - 2.000
5. Mașini pentru prelucrarea lemnului și piese de schimb mii dolari - 500
6. Mașini, utilaje și piese de schimb pentru industria alimentară mii dolari - 300
7. Mașini agricole de gabarit mic și piese de schimb mii dolari - 2.000
8. Tehnică de calcul și alte produse electronice mii dolari - 2.000
9. Rulmenți mii dolari - 2.000
10. Electrocare și electrostivuitoare buc. 2.000 15.000
11. Motocare și motostivuitoare buc. 1.500 17.000
12. Piese de schimb pentru electrocare și motocare mii dolari - 25.000
13. Electropalane și piese de schimb mii dolari - 1.000
14. Baterii pentru electrocare buc. 2.000 2.000
Total
79.800


Lista „B”
indicativă a mărfurilor de export din România în Republica Bulgaria pe perioada 1991-1992
Nr. crt. Denumirea mărfii U.M. Cantitate Valoare
1. Mașini-unelte și piese de schimb mii dolari - 500
2. Utilaje pentru CNE mii dolari - 2.000
3. Aparatură de joasă tensiune mii dolari - 500
4. Mașini textile și piese de schimb mii dolari - 2.000
5. Tehnică de calcul și alte produse electronice mii dolari - 2.000
6. Rulmenți mii dolari - 4.000
7. Locomotive LDH - 1250 CP buc. 24 12.000
8. Reparații capitale LDE - 2100 CP buc. 15 7.500
9. Locomotive electrice LE - 5100 KW buc. 5 6.000
10. Piese de schimb pentru locomotive mii dolari - 9.000
11. Motoare Diesel D - 120 buc. 250 2.100
12. Autobasculante buc. 100 3.000
13. Șasiuri pentru autobuze și troleibuze articulate buc. 100 3.000
14. Aparatură de injecție mii dolari - 5.000
15. Piese de schimb pentru autocamioane și autobuze mii dolari - 5.000
16. Piese de schimb pentru autoturisme „Dacia” și „ARO” mii dolari - 1.000
17. Autoturisme mii dolari - 15.200
Total
79.800