autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de colaborare în domeniul medicinii și ocrotirii sănătății
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de colaborare în domeniul medicinii și ocrotirii sănătății, semnat la București la 19 iulie 1991.


[modificare] Acord între Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de colaborare în domeniul medicinii și ocrotirii sănătății

Guvernul României și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
dorind să contribuie la dezvoltarea în continuare și lărgirea colaborării între cele două state în domeniul medicinii și ocrotirii sănătății,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Părțile contractante vor sprijini și dezvolta colaborarea în domeniul medicinii și ocrotirii sănătății pe principiul reciprocității și interesului mutual.

Această colaborare se va realiza prin:

a) schimb de informații, printre altele, cu privire la organizarea serviciilor de sănătate, realizările majore în cercetările medicale, formarea și pregătirea personalului medical, sistemul de informații în domeniul sănătății și medicinii preventive;
b) contacte directe între instituții și organizații medicale din țările lor, inclusiv înființarea de grupe de experți pentru studierea problemelor care să prezinte interes reciproc;
c) schimbul de specialiști pentru studii și documentare pe perioade de timp ce urmează a fi stabilite în planuri periodice de cooperare;
d) participarea experților la congrese și conferințe științifice organizate în cealaltă țară;
e) alte forme de colaborare convenite în domeniul medicinii și ocrotirii sănătății.
Articolul 2

Părțile contractante vor înlesni organizațiilor medicale internaționale, îndeosebi Organizației Mondiale a Sănătății, folosirea experienței ambelor părți, inclusiv a experiențelor dobândite în cursul colaborării reciproce.

Articolul 3

1. Ministerul Sănătății al României și Departamentul Sănătății și Asigurărilor Sociale al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor fi răspunzătoare de realizarea în bune condiții a acestui acord.

2. În vederea realizării în bune condiții a prezentului acord, Ministerul Sănătății al României și Departamentul Sănătății și Asigurărilor Sociale al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor conveni planuri de colaborare, de regulă pe perioade de câte 2 ani fiecare, care vor defini și preciza domeniul, formele, metodele, precum și condițiile financiare ale colaborării.

Articolul 4

1. Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări, pe cale diplomatică, privind îndeplinirea formalităților prevăzute de legislația fiecărei părți.

2. Prezentul acord va rămâne în vigoare pe perioadă nelimitată, până când una dintre părțile contractante îl va denunța, prin notificare scrisă, celeilalte părți, în termen de 6 luni, pe cale diplomatică.

În consecință, împuterniciții guvernelor lor au semnat prezentul acord.

Întocmit la București la 19 iulie 1991, în două exemplare originale, fiecare în limba engleză și în limba română, ambele texte având aceeași valabilitate.

Pentru Guvernul României,
dr. Bogdan Marinescu,
Ministrul sănătății
Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,
Baroana Dorothy Gloria Hooper,
Subsecretar de stat parlamentar
Departamentul Sănătății