autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Convenției dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor români abandonați, orfani și handicapați, precum și alte acțiuni umanitare privind copiii
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
 • contrasemnat: Secretariatul de Stat pentru Handicapați, Rodica Munteanu notă
  Nota civvic.ro: În original scrie „Secretarul de stat pentru handicapaţi", ceea ce pare eronat.
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă Convenția dintre Guvernul României, pe de o parte, și Guvernul Republicii Franceze, pe de altă parte, privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor români abandonați, orfani și handicapați, precum și alte acțiuni umanitare privind copiii, încheiată la București la 7 noiembrie 1990.


[modificare] Convenție

(între Guvernul României și Guvernul Republicii Franceze privind îmbunătățirea condițiilor de viață ale copiilor români abandonați, orfani și handicapați, precum și alte acțiuni umanitare privind copii)
Guvernul României, reprezentat prin doamna Rodica Munteanu, secretar de stat pentru handicapați, și de doamna dr. Alexandra Zugrăvescu, secretar executiv al Comitetului pentru Sprijinirea Instituțiilor de Ocrotire a Copilului, prezidat de domnul Petre Roman, prim-ministru al României, și Guvernul Republicii Franceze, reprezentat de domnul Bernard Kouchner, secretar de stat pe lângă primul-ministru, însărcinat cu acțiunea umanitară,
luând în considerație situația copiilor români abandonați, orfani și handicapați,
în dorința de a stabili cadrul unei cooperări permițând punerea în practică a deciziei Guvernului francez de a contribui la ameliorarea condițiilor de viață ale acestor copii,
au convenit următoarele:
Articolul 1

Prezenta convenție are ca obiect definirea cadrului cooperării între părți, la care vor putea participa organizațiile nonguvernamentale (O.N.G.) franceze pentru a contribui la îngrijirea și educarea copiilor români abandonați, orfani, handicapați, precum și la oricare altă acțiune umanitară privind copiii.

Articolul 2

Lista instituțiilor românești care beneficiază de ajutor umanitar francez este anexată la prezenta convenție (anexa nr. 1). Această listă poate fi modificată cu acordul ambelor părți, prin schimb de scrisori.

Articolul 3

Lista O.N.G. franceze abilitate pentru acțiuni umanitare în cadrul acestei convenții, conform art. 5, este anexată la prezenta convenție (anexa nr. 2).

Această listă poate fi modificată, cu acordul ambelor părți, prin schimb de scrisori.

Articolul 4

Guvernul român se angajează să acorde O.N.G. franceze facilități pe teritoriul României. Lista acestor facilități este menționată într-un document oficial remis la propunerea ambasadorului Franței, de către partea română voluntarilor O.N.G. franceze menționați în prezenta convenție (anexa nr. 3).

Această listă poate fi modificată la nevoie cu acordul ambelor părți.

Articolul 5

În conformitate cu legislația franceză, partea franceză va contribui, împreună cu O.N.G. franceze, la îngrijirea și educarea copiilor români abandonați, orfani, handicapați, precum și la orice altă acțiune umanitară privind copiii:

 1. ajutor umanitar, sub formă de lucrări, furnizare de echipament, de carburanți, îmbrăcăminte, alimente, medicamente, trimitere de voluntari;
 2. consiliere tehnică pentru diferite acțiuni specifice organizate de partea română, în cadrul acestei convenții.

O.N.G. franceze, care figurează pe lista anexată la prezentul acord (anexa nr. 2) și care sunt gata să contribuie la acțiunile de cooperare între cele două părți, vor putea participa la activitățile de mai sus.

Articolul 6

Partea română se angajează să asigure următoarele facilități:

 • personal de specialitate român;
 • mijloace de transport;
 • asigurarea spațiilor de stocare.
Articolul 7

S-a constituit o comisie paritară franco-română de evaluare și coordonare. Ea cuprinde 12 experți. Reprezentanți ai O.N.G. franceze, în număr de maximum 6 persoane, acceptați de ambele părți, vor putea participa la lucrările acestei comisii. Comisia va funcționa într-un local adecvat, pus la dispoziție de partea română.

În cadrul dispozițiilor bugetare în vigoare, această comisie are ca atribuții următoarele:

 • evaluarea situației din teren a activităților desfășurate efectiv de către diferiți participanți francezi și români;
 • propunerea acțiunilor ce urmează să fie întreprinse și modalitățile prin care se pot realiza obiectivele fixate;
 • urmărirea coerenței ansamblului de acțiuni întreprinse.
Articolul 8

Pentru realizarea obiectivelor acestei convenții, în fiecare județ, respectiv în municipiul București, se vor înființa, prin acorduri specifice, comitete de pilotaj româno-franceze. Acordul se va face între O.N.G. franceze din fiecare județ și prefectură.

Articolul 9

Fiecare dintre părți va face cunoscută îndeplinirea formalităților constituționale necesare cu privire la intrarea în vigoare a convenției.

Aceasta va intra în vigoare la data ultimei înștiințări. Convenția va fi valabilă pe durata unui an și va putea fi reînnoită. Fiecare dintre părți va putea anula convenția, prin înștiințarea celeilalte părți, cu preaviz de o lună.

Conform celor de mai sus, semnatarii de drept au semnat prezenta convenție.

Încheiată la București la 7 noiembrie 1990, în două exemplare în limbile română și franceză, fiecare versiune fiind oficială.

Pentru Guvernul României, Rodica Munteanu
Alexandra Zugrăvescu
Pentru Guvernul Republicii Franceze,
Bernard Kouchner


[modificare] Anexa Nr. 1
Lista
instituțiilor românești care beneficiază de ajutor umanitar francez
Numele orfelinatului Județul O.N.G.
Hațeg Hunedoara Med. du Monde
Orăștie
Breteastrei
Casa de fete
Peșteana
Lisa
Baia de Criș
Uricani
Săcel
Giurgiu Giurgiu Handicap Int.
Grădinari București
Vaslui Vaslui
Bîrlad
Fălciu
Botoșani Botoșani
Drobeta-Turnu Severin Mehedinți
Maramureș Maramureș
Pitești Argeș
Videle Teleorman Equilibre
Lugoj Timiș
Vulturești Argeș
Ghimeș Bacău
Ungureni
Horia Tulcea
Zebil
Vîrtop
Miclăușeni Iași
Cezieni Olt
Vînjuleț Mehedinți
Halmeu Satu Mare P.S.F.
Albotele
Miclăușeni
Caracal
Siret Suceava
Buzău Buzău
Lugoj Timiș
Abrud Gorj
Bîldeni
Curtea de Argeș Argeș Fundation
Slatina Olt C.R.F.
Balș
Cezieni
Alexandria Teleorman
Roșiori de Vede
Hotarele Giurgiu
Segarcea Dolj
Craiova
Poiana Mare
Plosca Teleorman
Videle


[modificare] Anexa Nr. 2
Lista
O.N.G. franceze pentru acțiunile umanitare
 • Crucea Roșie
 • Equilibre
 • Fundația France Libertes
 • Handicap International
 • Medecins du Monde
 • Medecins sans Frontières
 • Pharmaciens sans Frontières
 • Federation Nationale des Radio-Amateurs de la Sécurité Civile (Federația Națională a Radioamatorilor din Securitatea Civilă)


[modificare] Anexa Nr. 3
Lista
facilităților acordate O.N.G. franceze pe teritoriul României
 • Scutirea de taxe vamale pentru mărfurile destinate ajutorului umanitar
 • Gratuitatea vizei de sejur pentru voluntari și reînnoirea automată a vizei la interval de 6 luni
 • Plata hotelului în condițiile prevăzute pentru cetățenii români
 • Înmatricularea și asigurarea vehiculelor în conformitate cu Decretul nr. 328/1972, cu număr provizoriu românesc
 • Plata carburanților în monedă românească.