autentificare cu OpenID
Hotărâre privind realizarea lucrărilor de alimentare cu energie electrică a noilor consumatori
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Instalațiile de alimentare cu energie electrică a noilor consumatori se vor realiza prin unitățile furnizoare de energie electrică din cadrul „Renel” - R.A. sau alți agenți economici avizați de către „Renel” - R.A. Consumatorii vor obține, în prealabil, avizele de principiu necesare pentru realizarea instalațiilor electrice de racordare, inclusiv acordurile definitive ale deținătorilor de teren.

Art. 2. - Pentru realizarea instalațiilor de alimentare cu energie electrică, consumatorii vor achita unităților furnizoare de energie electrică din cadrul „Renel" - R.A. o taxă de racordare.

Plata taxei de racordare se va face o dată cu cererea de realizare a instalației de alimentare cu energie electrică, stabilindu-se și termenul de punere în funcțiune a lucrării.

Valoarea taxei de racordare se stabilește pe baza unor indici specifici, prevăzuți și aprobați periodic de Ministerul Industriei, ca valori medii pe unitatea de măsură (km, kVA, kW, buc. etc.).

Taxele de racordare se vor suporta de consumatori, vor întregi fondurile de investiții ale unităților furnizoare de energie electrică și se vor utiliza exclusiv pentru realizarea instalațiilor electrice ale acestora.

Art. 3. - Lucrările de rețele electrice stradale pentru electrificări rurale, pentru racordarea instituțiilor bugetare și a noilor cvartale de locuințe se vor realiza de către unitățile furnizoare de energie electrică, din fondurile asigurate anual prin bugetele de venituri și cheltuieli ale unităților respective.