autentificare cu OpenID
Hotărâre privind realizarea unor noi localuri pentru Grupul școlar agricol Salonta, județul Bihor, și Grupul școlar agricol Chișineu-Criș, județul Arad
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
 • contrasemnat: Ministrul apărării naționale, general-locotenent, Niculae Spiroiu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Localurile Grupului școlar agricol Salonta, județul Bihor, și ale Grupului școlar agricol Chișineu-Criș, județul Arad, împreună cu terenurile aferente, trec din administrarea Ministerului Agriculturii și Alimentației în administrarea Ministerului Apărării Naționale.

Art. 2. - Se aprobă investițiile privind realizarea, în anul 1992, a noilor localuri pentru Grupul școlar agricol Salonta și Grupul școlar agricol Chișineu-Criș, pe amplasamentele ce se vor stabili de Ministerul Agriculturii și Alimentației și prefecturile județelor Bihor și Arad, prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Fondurile necesare realizării acestor obiective vor fi asigurate, după aprobarea documentației tehnico-economice, din rezerva la dispoziția Guvernului.

Art. 3. - Până la realizarea noilor localuri de învățământ, grupurile școlare agricole Salonta și Chișineu-Criș vor funcționa prin restrângere de spațiu și, respectiv, prin mutarea în alte spații asigurate de Primăria orașului Chișineu-Criș.


[modificare] Anexa Nr. 1

Ministerul Agriculturii și Alimentației

Notă de fundamentare
a obiectivului de investiții „Grup școlar agricol Salonta”, județul Bihor
 • Efective medii de elevi în ultimii 5 ani (1986-1991): 2.200
 • Efective medii de elevi în anii următori: 1.800

Principalii indicatori tehnico-economici (- mii lei -):

 • Valoarea investiției: 369.570
din care:
 • construcții-montaj: 330.570
 • utilaje tehnologice: 18.000
 • dotări și obiecte de inventar: 20.000
 • Cheltuieli pentru strămutarea activității actuale efectuate până la terminarea noului obiectiv: 11.057

Valoarea totală = 379.627

Eșalonarea fondurilor de investiții:

 • anul 1992: 211.057
 • anul 1993: 168.570

Total = 379.627

Notă:
Evaluarea lucrărilor s-a făcut după prețurile existente la 1 noiembrie 1991.


[modificare] Anexa Nr. 2

Ministerul Agriculturii și Alimentației

Nota de fundamentare
a obiectivului de investiții „Grup școlar agricol Chișineu-Criș”, județul Arad
 • Efective medii de elevi în ultimii 5 ani (1986-1991): 600
 • Efective medii de elevi în anii următori: 1.000

Principalii indicatori tehnico-economici (- mii lei -):

 • Valoarea investiției: 140.700
din care:
 • construcții-montaj: 114.700
 • utilaje tehnologice: 12.000
 • dotări și obiecte de inventar: 14.000
 • Cheltuieli pentru strămutarea activității actuale efectuate până la terminarea noului obiectiv: 2.943

Valoarea totală = 143.643

Eșalonarea fondurilor de investiții:

 • anul 1992: 82.943
 • anul 1993: 60.700

Total = 143.643

Notă:
Evaluarea lucrărilor s-a făcut după prețurile existente la 1 noiembrie 1991.