autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementarea eliberării bonurilor de valoare pentru benzină și motorină
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Pentru aprovizionarea prin stațiile „PECO” cu benzină și motorină a autovehiculelor aparținând agenților economici de orice fel, instituțiilor publice și altor persoane juridice,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 1992, aprovizionarea cu benzină și motorină prin stațiile „PECO” a autovehiculelor aparținând agenților economici de orice fel, instituțiilor publice și altor persoane juridice se va face pe bază de bonuri de valoare emise de Societatea Comercială „PECO” - S.A., tipărite la Imprimeria Băncii Naționale a României.

Art. 2. - În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Ministerul Industriei va emite instrucțiuni privind eliberarea, gestionarea și circulația bonurilor de valoare pentru benzină și motorină.

Art. 3. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 659 din 13 octombrie 1961 privind reglementarea eliberării bonurilor pentru cantități fixe de carburanți și lubrifianți auto se abrogă.